Izstrādāta jauna sistēma maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā

Turpmāk tiesības izmantot maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā tiks piešķirtas tikai sešām pasažieru kategorijām līdzšinējo vienpadsmit vietā.

Šādas izmaiņas paredz otrdien, 4. augustā, valdībā atbalstītais Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos.

Pirmsskolas vecuma bērni turpmāk bez maksas varēs pārvietoties reģionālajos starppilsētu un vietējas nozīmes maršrutos. 1. grupas invalīdi, bērni invalīdi, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildniecībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, turpmāk bez maksas varēs izmantot reģionālos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutus. Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, tāpat kā līdz šim, bez maksas varēs izmantot starppilsētu nozīmes maršrutus. Savukārt 2. grupas invalīdi un personas, kuras pavada 1. grupas invalīdu vai bērnu invalīdu reģionālos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutus turpmāk varēs izmantot ar 50% atlaidi. Šie nosacījumi attiecībā uz personām ar invaliditāti piešķirtiem braukšanas maksas atvieglojumiem stāsies spēkā tikai pēc attiecīgu izmaiņu izdarīšanas likumdošanā. Līdz tam 1.un 2.grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un personai, kas pavada 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus reģionālos starppilsētu un reģionālos vietējās nozīmes maršrutos līdzšinējā apmērā. Braukšanas maksas atvieglojumi līdzšinējā apmērā tiks saglabāti arī ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības (1.-9.klase) un vidējās izglītības (klātienes 10.-12.klase) iestādēs izglītojamiem.

 

Pēc Satiksmes ministrijas veiktiem aptuveniem aprēķiniem līdz šim ar Ministru kabineta noteikto pasažieru kategoriju pārvadāšanu, kurām ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem, pārvadātājiem gadā tika radīti 10 12 miljonu latu zaudējumi, kas kompensējami no valsts budžeta. Ņemot vērā nepieciešamību samazināt valsts budžeta deficītu par 500 miljoniem latu, dotācija zaudējumu segšanai par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu tika samazināta par 7,5 miljoniem latu. Tā kā jau pašlaik valsts budžeta līdzekļi ir nepietiekami, lai pilnā apmērā segtu pārvadātājiem radušos zaudējumus, tika izstrādāti jauni noteikumi maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā.

 

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu, kopš 2009. gada 1. jūlija zaudējumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilsētas nozīmes pārvadājumos pilnībā ir kompensējami no attiecīgās pašvaldības budžeta. Pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, tādējādi kompensējot pārvadātājam radītos zaudējumus no pašvaldības budžeta. Reģionālajos vietējās nozīmes un pilsētas nozīmes maršrutos braukšanas maksas atvieglojumus pašvaldības var noteikt brīvprātīgi, ievērojot pašvaldības budžetā paredzētos finanšu līdzekļus.

 

Sīkāku informāciju par kategorijām, kurām ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus un to apmēriem, skatīt pievienotajā attēlā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedriskā transporta daļa

Papildu informācija: 

Ieteikt šo rakstu