Eiropas Kopienas atļauja starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Eiropas Kopienas atļauja starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Iesnieguma izskatīšana Eiropas Kopienas atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā
 
86.00

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum un Ministru kabineta noteikumiem Nr.122 pārvadātājam, lai veiktu starptautiskos pārvadājumus ar kravas automašīnām, kuru maksimālā pilnā masa ieskaitot piekabes pārsniedz 3,5 tonnas, pēc starptautisko komercpārvadājumu licences saņemšanas atbilstoši Regulai Nr.1072/2009 jāsaņem Eiropas Kopienas atļauju. Kopienas atļauju izsniedz uz termiņu līdz 10 gadiem, bet ne ilgāk kā līdz komercpārvadājumu licences termiņa beigām.

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegumu veidlapa;
  • labas reputācijas deklarācija, ja nepieciešams;
  • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Normatīvie akti

  • Ministru kabineta noteikumi Nr.122 “Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā”
  • Regula (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum.
  • Autopārvadājumu likums

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu