Licences kartīte kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā

Licences kartīte kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā

Licences kartītes izsniegšana kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā – vienam mēnesim
 
4.00

Lai pārvadātājs varētu veikt kravas komercpārvadājumus ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā, ir jāsaņem licences kartīte katram pārvadātāja transportlīdzeklim. Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā komersants ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai un ar konkrēto transportlīdzekli ir tiesīgs veikt komercpārvadājumus.

 

Licences kartītes saņemšanas nosacījumi

 1. Pārvadātājam ir derīga speciālā atļauja (licence) starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem vai kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā.
 2. Transportlīdzeklim ir izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē.
 3. Ja transportlīdzeklis nav pārvadātāja īpašumā vai turējumā, bet nomāts, nomai jābūt noformētai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem”.
 4. Licences kartīti izsniedz uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu.
 5. Pārvadātāja apliecinātajam finansiālajam nodrošinājumam jāatbilst komercpārvadājumos izmantoto transportlīdzekļu skaitam.

                                                                                                                                                                      

Licences kartīti izsniedz ar ierakstu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē, nepieņemot atsevišķu rakstveida lēmumu.

Par licences kartītes izsniegšanu paziņo un licences kartīte stājas spēkā dienā, kad informācija tiek publicēta Autotransporta direkcijas mājaslapā. Vienlaikus informācija par licences kartītes izsniegšanu tiek nosūtīta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegumu veidlapa;
 • nomas līguma kopija, ja nepieciešams;
 • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Normatīvie akti

 • 2020. gada 7. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.194 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem
 • Autopārvadājumu likums

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu