ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem

ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem

Eiropas Transporta Ministru Konferences (ETMK) atļaujas ir daudzpusējas atļaujas, ko izsniedz Starptautiskais Transporta forums (STF) starptautiskiem kravas komercpārvadājumiem, ko kvotas sistēmas ietvaros veic kādā ETMK dalībvalstī reģistrēti transporta uzņēmumi:

 • starp ETMK dalībvalstīm;

 • tranzītā caur vienu vai vairākām ETMK dalībvalstīm ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti kādā no ETMK dalībvalstīm.

Atļauju kvotas sistēmā piedalās šādas ETMK dalībvalstis: Albānija, Armēnija, Austrija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija‑Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Krievija, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Maķedonija, Melnkalne, Moldova, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Vācija, Ungārija, Ukraina un Zviedrija.

 

ETMK atļaujas var būt gada atļaujas, kas ir zaļā krāsā un derīgas vienu kalendāro gadu (no 1.janvāra līdz 31.decembrim), un īstermiņa atļaujas, kas derīgas 30 dienas un ir dzeltenā krāsā ar atzīmi “īstermiņa atļaujas”.

Uz ETMK atļaujas ir zīmogs zaļā krāsā ar numerāciju, kas norāda minimālo ekoloģisko kategoriju transportlīdzeklim, ar kuru var veikt pārvadājumu, izmantojot šo atļauju.

ETMK atļaujā var būt uzspiesti sarkani zīmogi ar norādi, kādu valstu teritorijās atļauja nav derīga (A,GR,H,I,RUS).

ETMK atļauja ir izmantojama kopā ar reģistrācijas žurnālu. Reģistrācijas žurnāls ir dokuments datu reģistrācijai, kas satur informāciju par hronoloģiskā secībā veiktām transporta operācijām braucienos ar kravu un bez tās.

Veicot starptautisko kravas autopārvadājumu ar ETMK atļauju, visa brauciena laikā autotransporta līdzeklī jāatrodas:

 • ETMK atļaujai;

 • reģistrācijas žurnālam;

 • sertifikātam, kas apliecina mehāniskā transportlīdzekļa atbilstību konkrētam automobiļa izmešu, trokšņu līmeņa un drošības prasībām;

 • piekabes vai puspiekabes sertifikātam, kas atbilst drošības prasībām;

 • kravas automobiļa un tā piekabes vai puspiekabes tehniskās apskates sertifikātiem.

Iepriekš norādītos dokumentus uzrāda pārbaudei pēc pilnvarotas kontrolējošo institūciju amatpersonas pieprasījuma.

Ja ETMK atļauja tiek pazaudēta vai nozagta, pārvadātājam rakstiskā formā nekavējoties jāziņo Autotransporta direkcijai par notikušo faktu. Pazaudētā vai nozagtā atļauja tiek nomainīta ar jaunu ETMK atļauju izmantošanai nomainītās atļaujas derīguma termiņā.

ETMK atļauja ir jānomaina, ja mainās pārvadātāja rekvizīti (uzņēmuma nosaukums, adrese). Atļauja tiek nomainīta pēc visu Direkcijas izsniegto dokumentu (licence, Eiropas Kopienas atļauja, Eiropas Kopienas atļaujas kopija) nomaiņas. Pārvadātājs nodot ETMK atļauju direkcijā, un pārvadātājam tiek izsniegta jauna ETMK atļauja izmantošanai nomainītās atļaujas derīguma termiņā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums, ja atļauja nozagta vai pazaudēta;
 • ETMK atļauja ar žurnālu, ja mainās pārvadātāja rekvizīti.

 

Pakalpojuma cena:

 • gada ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem – 57.00 eiro;
 • īstermiņa ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem – 12.00 eiro.

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu