Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas izsniegšana komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu – vienam mēnesim
 
8.00

Pārvadātājam, kuram ir izsniegta Eiropas Kopienas atļauja kravu komercpārvadājumiem, atbilstoši regulas Nr.1072/2009 4.panta 3.punktam, izsniedz Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju starptautisko komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā uz konkrētu kravas transportlīdzekli. Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju izsniedz uz laiku līdz 12 mēnešiem, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās Eiropas Kopienas atļaujas kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu derīguma termiņu.

Ja starptautiskie kravas komercpārvadājumi tiek veikti ar N kategorijas transportlīdzekli vai N kategorijas transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, kuru maksimālā pilnā masa (ieskaitot piekabes) pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas un, kuriem piemēro Regulas (EK) Nr. 1071/2009 7. panta 1. punkta otrajā apakšpunktā noteiktās zemākās finanšu prasības, uz Eiropas Kopienas atļaujas vai tās apliecinātas kopijas iedaļā “Īpašas piezīmes” raksta: “≤ 3,5 t”.

Ja transporta līdzeklis ir nomāts, tad nomai jābūt noformētai atbilstoši kārtībai, kādā atļauts veikt kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem.

Lai izsniegtu Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju, transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1".

Apliecinātajam finansiālajam nodrošinājumam jāatbilst komercpārvadājumos izmantoto transportlīdzekļu skaitam.

Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātai kopijai jābūt katrā pārvadātāja transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegumu veidlapa;
  • nomas līguma kopija, ja nepieciešams;
  • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu