Maršruta atļaujas izsniegšana regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā vai uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts

Maršruta atļaujas izsniegšana regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā vai uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts

Maršruta atļaujas izsniegšana regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā vai uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts - vienam gadam. Maksimālais termiņš – 5 gadi
 
49.96

Pārvadātājs, pamatojoties uz Autotransporta direkcijas pieņemto lēmumu par maršruta atļaujas izsniegšanu, direkcijā pasūta attiecīgās atļaujas oriģinālu, norādot vēlamo derīguma termiņu gados un ievērojot lēmumā norādīto maksimālo derīguma termiņu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums maršruta atļaujas oriģināla saņemšanai (pārvadātāja brīvas formas iesniegums).

 

Normatīvie akti

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009  par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006
  • Eiropas Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regula (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98
  • Autopārvadājumu likums
  • Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 37 „Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību”

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu