Sertifikāts iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem

Sertifikāts iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem

Sertifikāta izsniegšana pasažieru iekšzemes pašpārvadājumiem ar autobusiem – vienam mēnesim
 
3.84

Pašpārvadājumi ir pārvadājumi, kuri bez maksas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas lauksaimniecības nozarē, valsts vai pašvaldību institūcijas, biedrības vai nodibinājuma īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, izņemot citā valstī reģistrētu transportlīdzekli, kurus vada pats pašpārvadājuma veicējs vai viņa darbinieks, lai pašpārvadājuma veicēja vajadzībām pārvadātu personas vai kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, izgatavojis, pārstrādājis vai remontējis. Pašpārvadājumi ir tikai pašpārvadājuma veicēja papilddarbība. (Autopārvadājumu likuma 1. panta 27) punkts)

Pašpārvadājuma sertifikāts iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem ir nepieciešams tiem pašpārvadājuma veicējiem, kuri vēlas veikt iekšzemes pasažieru pašpārvadājumus ar autobusu, kas paredzēts deviņu un vairāk cilvēku, neieskaitot šoferi, pārvadāšanai, piemēram, uzņēmuma darbinieku pārvadāšana uz kvalifikācijas celšanas apmācību.

  • Pašpārvadājuma sertifikātu iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusu izsniedz, izdarot ierakstu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē. Vienlaikus informāciju par pašpārvadājuma sertifikāta izsniegšanu publicē Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē un nosūta uz pašpārvadājuma veicēja norādīto elektronisko pasta adresi. Pilnvarotais kontroles darbinieks, veicot pārvadājuma uzraudzību un kontroli, nepieciešamo informāciju par sertifikāta izsniegšanu un spēkā esamību pārbauda Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē http://www.atd.lv/lv/licences.
  • Sertifikāts nav nepieciešams, ja autotransporta līdzeklim, ar ko tiek veikts pašpārvadājums, ir spēkā esoša licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija, kuru saņēmis pašpārvadājuma veicējs attiecīgā veida pārvadājuma veikšanai.
  • Ja pasažieru pašpārvadājuma veicējs ir valsts vai pašvaldības institūcija, nepieciešams valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojums vai tā apliecināta kopija, kurā norādīts brauciena mērķis. Mērķim jābūt saistītam ar valsts vai  pašvaldības institūcijas funkciju veikšanu. Autobusā jāatrodas dokumentam par plānoto brauciena maršrutu, pasažieru sarakstam vai norādei, kādas personas var atrasties autotransporta līdzeklī un kādi dokumenti to apliecina.

Sertifikāta derīguma termiņš – no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai līdz nomas līguma derīguma termiņam.

Iesniedzamie dokumenti:

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu