Autobusu pasažieru tiesības

 

2011.gada 16.februārī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr.2006/2004, un tās noteikumi ES dalībvalstīs ir piemērojami no 2013.gada 1.marta.

Regulas Nr.181/2011 piemērošana:

  1. Regulas Nr.181/2011 normas piemēro uz pasažieriem, kuri izmanto regulāros pasažieru pārvadājumus, kuriem pasažieru iekāpšana un/vai izkāpšana vieta atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts robežās un kuru plānotais attālums ir 250 km vai vairāk.
  2. Pamatojoties uz Regulas Nr.181/2011 2.panta 4.punktu, līdz 2021.gada 28.februārim Latvijā attiecībā uz iekšzemes pasažieru regulāriem autobusu pārvadājumiem tiek noteikts minētās regulas piemērošanas atbrīvojums, izņemot tās 4.panta 2.punktu, 9.pantu, 10.panta 1.punktu, 16.panta 1.punkta "b" apakšpunktu, 16.panta 2.punktu, 17.panta 1. un 2.punktu, 24., 25., 26., 27. un 28.pantu.
  3. Regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem maršrutos uz trešajām valstīm Regulu Nr.181/2011 piemēros no 2021.gada 1.marta.
  4. Regulu Nr.181/2011, izņemot tās 9. līdz 16.pantu. 17.panta 3.punktu, IV, V un VI nodaļu, piemēro pasažieriem, kuri izmanto neregulāros pārvadājumus, kuros sākotnējā pasažieru iekāpšanas vieta vai galīgā izkāpšanas vieta atrodas dalībvalsts teritorijā. 

Saskaņā ar Autopārvadājuma likuma 5.1 panta pirmās daļas 9. un 10.apakšpunktu un Regulas Nr.181/2011 28.panta nosacījumiem Autotransporta direkcija ir noteikta kā neatkarīga valsts izpildiestāde, kas:

  1. atbild par Regulas Nr.181/2011 izpildi attiecībā uz regulārajiem pārvadājumiem;
  2. nodrošina pasažieru sūdzību pārskatīšanu, kas nav atrisinātas ar pārvadātāju.

Jautājumus un iesniegumus var sūtīt:

  1. pa pastu: Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050;
  2. uz e-pasta adresi: info@atd.lv ;
  3. pa faksu: (+371) 67686481.

     Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni (+371) 67280485.

 

Papildu informācija:

Ziņojums par pasažieru tiesībām

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām

Autobusu pasažieru tiesību kopsavilkums

 


Ieteikt šo rakstu