Vakances

 

Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, reģistrācijas Nr.40003429317, ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Mūsu darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.

 

VALDES LOCEKLIS

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts sabiedrības ar

ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatu ar atbildību sabiedriskā transporta jomā

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 2. valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 3. angļu valodas prasmes B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 4. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, finansēs, tiesībzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā;
 5. vismaz trīs gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā  vai lielā uzņēmumā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs, izpilddirektors, struktūrvienības vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;

Kandidātiem nepieciešamas zināšanas, izpratne un pieredze :

 • vismaz trīs gadu darba pieredze (kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā) jautājumos, kas saistīti ar  sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu;
 • zināšanas un izpratne par publisko iepirkumu procesiem;
 • zināšanas un izpratne transporta un loģistikas jomā;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu kapitālsabiedrībai;
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un korporatīvās pārvaldības principiem;
 • izpratne par ATD darbības veidiem, jomām un mērķiem.

Kandidātu kompetence tiek vērtēta šādās jomās:

stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Mēneša atalgojums:  līdz 5568 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 21. novembrim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: cv@eiropersonals.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa amatam;
 2. dzīves gaitas un darba pieredzes (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu) apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi, telefona numuru);
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 4. apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu ), apliecinot:

 

Kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa II vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt un prezentēt (līdz 10 minūtēm) stratēģisko redzējumu par ATD attīstības virzieniem tuvākajos 5 gados. Izaicinājumi un iespējas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Rīga, Gogoļa iela 3, LV - 1743, e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv.

 

 Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA “Eiro Personāls”.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz cv@eiropersonals.lv (ja vēlaties, lai SIA “Eiro Personāls” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai satiksmes.ministrija@sam.gov.lv (ja vēlaties, lai Satiksmes ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

*Par vidējām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti līdz 250 darbiniekiem, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

*Par lielām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti 250 vai vairāk darbinieku, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.


Ieteikt šo rakstu