Vakances

ŠOBRĪD AUTOTRANSPORTA DIREKCIJĀ IR ČETRAS VAKANCES

 

Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, reģistrācijas Nr.40003429317, ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Mūsu darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.Aicinām darbā uz nenoteiktu laiku

JURISTU/-I

 

Sagaidām, ka Tev ir:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • vēlama ne mazāk kā divu gadu iepriekšēja darba pieredze Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu piemērošanā, dažādu juridisko dokumentu (līgumi, pieteikumi tiesai, vēstules, iekšējie normatīvie akti, u.c.) izstrādē;
 • zināšanas administratīvo un civiltiesību jomās;
 • teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas (rakstiski un mutiski);
 • analītiska domāšana, spēja saskatīt cēloņsakarības un strādāt ar lielu informācijas apjomu, spēja organizēt savu darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • ļoti labi attīstīta analītiskā domāšana, augsta precizitāte un atbildības izjūta;
 • labas komunikācijas prasmes un spēja profesionāli argumentēt savu viedokli;
 • iniciatīva un orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā sabiedriskā transporta nozarē, kā arī iepriekšējā pieredze strādājot valsts vai pašvaldību iestādē (tostarp kapitālsabiedrībā).

Mēs Tev uzticēsim šādus galvenos amata pienākumus:

 • dažādu dokumentu (līgumu, pieteikumu tiesai, iekšējo un ārējo normatīvo aktu, pieteikumu, u.c.) izstrāde un sagatavošana;
 • noslēgto līgumu īstenošanas uzraudzību;
 • juridisko dokumentu, t. sk. līgumu projektu, sarakstes dokumentu, izskatīšanu un sagatavošanu;
 • nodrošināt iestādes pārstāvību kompetentās iestādēs.

Mēs Tev piedāvājam:

 • darba pieredzi stabilā valsts kapitālsabiedrībā un labus darba apstākļus;
 • darba pieredzi dažāda veida juridisko jautājumu risināšanā;
 • alga mēnesī līdz 2000 euro pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • motivējošus labumu sistēmu izturot pārbaudes laiku (veselības apdrošināšana u.c.);
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • darba vietu Rīgas centrā.

CV un pieteikuma vēstuli (ar norādi “Pieteikums Jurista amatam”), kurā aprakstīta iepriekšējā darba pieredze un prasmes atbilstoši izvirzītajām prasībām, nosūtīt uz e-pastu: darbs@atd.lv vai uz adresi: Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050. Pieteikšanās termiņš līdz 2023.gada 4.aprīlim. Kontakttālrunis: 67686432.  

 

Informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz vakantā amata konkursa otro kārtu.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī vakantā amata konkursa ietvaros. Datu pārzinis ir Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, (reģ. Nr. 40003429317), Vaļņu ielā 30, Rīgā.

 


 

Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, reģistrācijas Nr.40003429317, ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Mūsu darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.Aicinām darbā uz nenoteiktu laiku

JURISTU/-I

(iepirkumu speciālistu/-i)

Sagaidām, ka Tev ir:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • vēlama ne mazāk kā divu gadu iepriekšēja darba pieredze iepirkumu speciālista amatā;
 • vēlama ne mazāk kā divu gadu iepriekšēja darba pieredze publisko iepirkumu organizēšanā pasūtītāja pusē;
 • pieredze iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labajai praksei, kā arī pieredze dokumentu sagatavošanā izskatīšanai Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutiski);
 • analītiska domāšana, spēja saskatīt cēloņsakarības un strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, iniciatīva un orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • teicamas iemaņas darbā ar Elektronisko iepirkumu sistēmu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office).

Mēs Tev uzticēsim šādus galvenos amata pienākumus:

 • iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labajai praksei;
 • dalību iepirkuma komisijās (dažādās lomās: kā iepirkuma komisijas loceklim, sekretāram; pozīcija kvalificējas valsts amatpersonas statusam) un iepirkuma komisijas darba organizēšanu;
 • dalību iepirkumu plāna sagatavošanā;
 • veikt un organizēt zemsliekšņu iepirkumus;
 • noslēgto iepirkumu līgumu īstenošanas uzraudzību;
 • juridisko dokumentu, t. sk. līgumu projektu, sarakstes dokumentu, izskatīšanu un sagatavošanu;
 • nodrošināt iestādes pārstāvību kompetentās ar iepirkumu jomu saistītās iestādēs;
 • veikt dokumentu apstrādi (ievietošanu) Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Mēs Tev piedāvājam:

 • darba pieredzi stabilā valsts kapitālsabiedrībā un labus darba apstākļus;
 • darba pieredzi dažāda veida iepirkuma procedūru organizēšanā;
 • alga mēnesī līdz 2000 euro pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • motivējošus labumu sistēmu izturot pārbaudes laiku (veselības apdrošināšana u.c.);
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • darba vietu Rīgas centrā;
 • iespēju daļu darba laika strādāt attālināti.

CV un pieteikuma vēstuli (ar norādi “Pieteikums Jurista (iepirkumu speciālista) amatam”), kurā aprakstīta iepriekšējā darba pieredze un prasmes atbilstoši izvirzītajām prasībām, nosūtīt uz e-pastu: darbs@atd.lv vai uz adresi: Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050. Pieteikšanās termiņš līdz 2023.gada 4.aprīlim. Kontakttālrunis: 67686432.  

 

Informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz vakantā amata konkursa otro kārtu.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī vakantā amata konkursa ietvaros. Datu pārzinis ir Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, (reģ. Nr. 40003429317), Vaļņu ielā 30, Rīgā.

 


 

 

Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, reģistrācijas Nr.40003429317, ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Mūsu darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.Aicinām darbā uz nenoteiktu laiku

DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMU PAKALPOJUMU NODAĻAS VADĪTĀJU

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt priekšlikumus un nodrošināt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu plānošanu un organizēšanu, t.sk. definēt pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu apjomu, izstrādāt pasažieru vilcienu kustības grafiku, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja tehniskajām un valsts budžeta finansiālajām iespējām un noslēgtajiem pārvadājumu un dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas līgumiem u.tml.
 • Piedalīties nozares politikas dokumentu un normatīvo aktu priekšlikumu izstrādē.
 • Plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Dzelzceļa pārvadājumu nodaļas (turpmāk - Nodaļa) darbu un resursus, nodrošinot Nodaļai izvirzīto mērķu sasniegšanu.
 • Nodrošināt Nodaļas kompetencē esošo attīstības projektu koordinēšanu.
 • Sniegt atbildes un skaidrojumus, sagatavot atbilžu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.
 • Sniegt konsultācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanas jautājumos.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība (5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) dzelzceļa transporta, inženierzinātņu vai vadībzinātņu jomā;
 • Vismaz 3 gadu pieredze struktūrvienības vadītāja amatā un/vai vismaz 3 gadu praktiska pieredze jautājumos (eksperta statuss), kas saistīti ar dzelzceļa pārvadājumu nozari;
 • Darba pieredze dzelzceļa pasažieru pārvadājumu veikšanā vai organizēšana tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Pieredze normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā un piemērošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Zināšanas par komandas darba ikdienas organizēšanu un izpildes kontroli, nosakot katra komandas dalībnieka lomas, pienākumus un atbildību;
 • Prasme veidot attiecības, dibināt kontaktus un veidot ilgtermiņa sadarbību, risināt problēmsituācijas;
 • Analītiskā domāšana, spējas procesu vadībā pielietot problēmu identificēšanas un analīzes metodes;
 • Orientācija uz darba pilnveidošanu, iniciatīva;
 • Ļoti labas latviešu un angļu valodu zināšanas;
 • Labas prasmes darbā ar MS Office.

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu stabilā uzņēmumā un labus darba apstākļus;
 • atalgojumu līdz 2600 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • motivējošus bonusus, izturot pārbaudes laiku (veselības apdrošināšana u.c.);
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgā, Vaļņu ielā 30.

Pretendentiem/-ēm CV un pieteikuma vēstuli (ar norādi “Pieteikums Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu nodaļas vadītāja/-as amatam”), kurā aprakstīta iepriekšējā darba pieredze, prasmes un motivācija atbilstoši izvirzītajām prasībām, nosūtīt uz e-pastu: darbs@atd.lv

Kontakttālrunis: 67686432.  

Informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem/-ēm, kuri/-as tiks uzaicināti/-as uz vakantā amata konkursa otro kārtu.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī vakantā amata konkursa ietvaros. Datu pārzinis ir valsts SIA “Autotransporta direkcija”, reģ. Nr. 40003429317.

 


 

Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, reģistrācijas Nr.40003429317, ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Mūsu darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.Aicinām darbā uz nenoteiktu laiku

DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMU PAKALPOJUMU NODAĻAS VADOŠO EKSPERTU

DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMU JAUTĀJUMOS

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt priekšlikumus un nodrošināt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu plānošanu un organizēšanu, t.sk. definēt pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu apjomu, izstrādāt pasažieru vilcienu kustības grafiku, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja tehniskajām un valsts budžeta finansiālajām iespējām un noslēgtajiem pārvadājumu un dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas līgumiem u.tml.
 • Piedalīties reģionālo pārvadājumu organizēšanā Rail Baltica projekta ietvaros.
 • Piedalīties nozares politikas dokumentu un normatīvo aktu priekšlikumu izstrādē.
 • Sniegt atbildes un skaidrojumus, sagatavot atbilžu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem par Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.
 • Sniegt konsultācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanas jautājumos.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Praktiskā darba pieredze un izpratne dzelzceļa pārvadājumu jomā;
 • Darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība, vēlams dzelzceļa transporta, inženierzinātņu vai loģistikas jomā;
 • Pieredze normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā un piemērošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Prasme veidot attiecības, dibināt kontaktus un veidot ilgtermiņa sadarbību, risināt problēmsituācijas;
 • Analītiskā domāšana, spējas procesu vadībā pielietot problēmu identificēšanas un analīzes metodes;
 • Orientācija uz darba pilnveidošanu, iniciatīva;
 • Ļoti labas latviešu un angļu valodu zināšanas;
 • Labas prasmes darbā ar MS Office.

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu stabilā uzņēmumā un labus darba apstākļus;
 • atalgojumu līdz 2400 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • motivējošus bonusus, izturot pārbaudes laiku (veselības apdrošināšana u.c.);
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgā, Vaļņu ielā 30.

Pretendentiem/-ēm CV un pieteikuma vēstuli (ar norādi “Pieteikums Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu nodaļas vadošā eksperta dzelzceļa pārvadājumu jautājumos amatam”), kurā aprakstīta iepriekšējā darba pieredze, prasmes un motivācija atbilstoši izvirzītajām prasībām, nosūtīt uz e-pastu: darbs@atd.lv

Kontakttālrunis: 67686432.

Informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem/-ēm, kuri/-as tiks uzaicināti/-as uz vakantā amata konkursa otro kārtu.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī vakantā amata konkursa ietvaros. Datu pārzinis ir valsts SIA “Autotransporta direkcija”, reģ. Nr.40003429317.


Ieteikt šo rakstu