Iesniegumu iesniegšana Autotransporta direkcijā

Klientu iesniegumu izskatīšana un konsultāciju sniegšana

Ērtākai un ātrākai informācijas sūtīšanai un atbildes saņemšanai, Autotransporta direkcija aicina izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus un iesnieguma aizpildīšanai izmantot veidlapas paraugu.

Iesniegumu, t. sk. sūdzību, var iesniegt, aizpildot šo veidlapu:

  • personīgi iesniedzot Vaļņu ielā 30 (3.stāvs), Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.30
  • pa pastu - rakstot Autotransporta direkcijai Vaļņu ielā 30, Rīgā, LV-1050
  • pa e-pastu – sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi info@atd.lv
  • izmantojot Autotransporta direkcijas oficiālo e-adresi.

Vispārīgs jautājums vai nepieciešama konsultācija:

  • elektroniski - rakstot pa e-pastu uz info@atd.lv
  • telefoniski - pa tālruni 67280485.

 

Ņem vērā!

  • Autotransporta direkcijā tiek reģistrēti un pēc būtības izskatīti pašrocīgi parakstīti iesniegumi papīra formātā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītie iesniegumi, kas satur laika zīmogu, vai iesniegumi, kas ir iesniegti, izmantojot publisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai Autotransporta direkcijas oficiālajā e-adresē. Uz šādiem iesniegumiem tiek sniegtas oficiālas Autotransporta direkcijas atbildes.
  • Ja Autotransporta direkcija saņem e-pastu (bez pievienota elektroniski parakstīta dokumenta), kas Iesniegumu likuma izpratnē nav uzskatāms par elektronisko iesniegumu (nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu), šāds e-pasts tiek reģistrēts, tomēr iesniedzējam tiek sniegta vispārīga (konsultatīva) rakstura atbilde, kas nav uzskatāma par Autotransporta direkcijas oficiālu atbildi.

Ieteikt šo rakstu