Digitālā tahogrāfa vadītāja kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa

Digitālā tahogrāfa vadītāja kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa

Digitālā tahogrāfa vadītāja kartes cena
 
79.00

Lai vadītu transportlīdzekli, kas aprīkots ar digitālo vai viedo tahogrāfu, veicot kravu un pasažieru autopārvadājumus, tā transportlīdzekļa vadītājam ir jābūt vadītāja kartei.

Vadītāja karte identificē autovadītāju un ir paredzēta attiecīgā autovadītāja darba un atpūtas periodu datu saglabāšanai, vadot transportlīdzekli, kas aprīkots ar digitālo tahogrāfu. Personai var piederēt tikai viena derīga vadītāja karte.

Vadītāja kartes derīguma termiņš ir pieci gadi (vadītāja kartes derīguma termiņš nav piesaistīts vadītāja apliecības derīguma termiņam), izņemot gadījums, kas saistīti ar ārvalstniekiem un to uzturēšanās atļaujām, kas, iespējams, saīsina vadītāja kartes derīguma termiņu.

Vadītāja kartes pirmreizējās izsniegšanas vai atjaunošanas uz jaunu termiņu garantētais kartes izsniegšanas termiņš ir viens mēnesis no iesnieguma pieņemšanas un apmaksas dienas.

Dokumentus kartes atjaunošanai iesniedz ne ātrāk kā trīs mēnešus līdz kartes derīguma termiņa beigām.

Gadījumā, ja karte nozaudēta, nozagta, bojāta vai nefunkcionē, to izsniedz astoņu darbdienu laikā no iesnieguma pieņemšanas un/vai apmaksas dienas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums (iesniegums tiek sagatavots un iesniegts klātienē, personīgi ierodoties kādā no Autotransporta direkcijas nodaļām);
 • pases vai ID (Identifikācijas kartes) kopija, uzrādot oriģinālu;
 • autovadītāja apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • fotogrāfija 45 x 35 mm, ne vecāka par trīs mēnešiem (fotogrāfēšana tiek nodrošināta klātienē bez maksas).

Normatīvie akti

 • Padomes 1998.gada 24.septembra Regula (EK) Nr. 2135/98 ar ko groza Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā un Direktīvu 88/599/EEC par Regulas (EEK) Nr.3820/85 un Regulas (EEK) Nr.3821/85 piemērošanu
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regula (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula Nr.165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu
 • Komisijas 2016. gada 18. marta Īstenošanas Regula (ES) 2016/799, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un remontu
 • Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos
 • Autopārvadājumu likums
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.836 “Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku”

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu