Sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem

Sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem

Sertifikāta izsniegšana kravas iekšzemes pašpārvadājumiem ar kravas automobiļiem - vienam mēnesim
 
3.84

Pašpārvadājumi ir pārvadājumi, kuri bez maksas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas lauksaimniecības nozarē, valsts vai pašvaldību institūcijas, biedrības vai nodibinājuma īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, izņemot citā valstī reģistrētu transportlīdzekli, kurus vada pats pašpārvadājuma veicējs vai viņa darbinieks, lai pašpārvadājuma veicēja vajadzībām pārvadātu personas vai kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, izgatavojis, pārstrādājis vai remontējis. Pašpārvadājumi ir tikai pašpārvadājuma veicēja papilddarbība. (Autopārvadājumu likuma 1. panta 27) punkts)

Pašpārvadājuma sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem nepieciešams tiem pašpārvadājuma veicējiem, kuri vēlas veikt iekšzemes kravu pašpārvadājumus ar kravas autotransportlīdzekli, kura kopējā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabes, pārsniedz sešas tonnas. Piemēram, uzņēmumam jānogādā saražotā produkcija no ražotnes Liepājā uz noliktavu Rīgā.

  • Pašpārvadājuma sertifikātu iekšzemes kravas pašpārvadājumiem izsniedz, izdarot ierakstu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē. Vienlaikus informāciju par pašpārvadājuma sertifikāta izsniegšanu publicē Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē un nosūta uz pašpārvadājuma veicēja norādīto elektroniskā pasta adresi. Pilnvarotais kontroles darbinieks, veicot pārvadājuma uzraudzību un kontroli, nepieciešamo informāciju par sertifikāta izsniegšanu un spēkā esamību pārbauda Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē http://www.atd.lv/lv/licences.
  • Sertifikāts nav nepieciešams, ja autotransporta līdzeklim, ar ko tiek veikts pašpārvadājums, ir spēkā esoša licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija, kuru saņēmis pašpārvadājuma veicējs attiecīgā veida pārvadājuma veikšanai.
  • Sertifikāta derīguma termiņš – no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai līdz nomas līguma derīguma termiņam.

Iesniedzamie dokumenti:

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu