Klientu apkalpošanas standarts

Autotransporta direkcijas Klientu apkalpošanas standarts sniedz informāciju par Autotransporta direkcijas klientu apkalpošanas vērtībām un principiem, pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas veidiem un saziņas iespējām.

 

KLIENTU APKALPOŠANAS VĒRTĪBAS

 

KLIENTAM IR TIESĪBAS SAGAIDĪT, KA AUTOTRANSPORTA DIREKCIJAS DARBINIEKI:

 • būs kompetenti un zinoši;
 • savā darbavietā būs atpazīstami pēc vārda kartes;
 • vienmēr rīkosies un pieņems lēmumus tikai savas kompetences ietvaros;
 • ievēros normatīvajos aktos noteiktās prasības;
 • pakalpojuma sniegšanas atteikuma gadījumā informēs par iemesliem un pamatos tos ar normatīvo aktu prasībām;
 • vienlīdz ātri, kvalitatīvi un laipni apkalpos valsts valodā, un ja būs iespējams arī citā valodā, neskatoties uz klienta tautību, dzimumu, rasi, ādas krāsu un citām atšķirīgām pazīmēm;
 • neizpaudīs konfidenciālu informāciju, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • nepieprasīs un nepieņems materiālas pateicības, viesmīlības piedāvājumus vai citus labumus par sniegto pakalpojumu.

 

LAI SADARBĪBA AR KLIENTU BŪTU VEIKSMĪGA, LŪDZAM KLIENTU:

 • iepazīties ar Autotransporta direkcijas tīmekļa vietnē publicēto informāciju par Autotransporta direkcijas pakalpojumiem un to pieprasīšanas un saņemšanas nosacījumiem;
 • ievērot sabiedrībā vispārpieņemtas uzvedības normas;
 • izturēties ar cieņu pret Autotransporta direkcijas darbiniekiem,
 • informēt, ja nepieciešama papildu palīdzība klientam ar īpašām vajadzībām;
 • ierasties klientu apkalpošanas vietā darba laikā un, ja būsiet pieteicies iepriekš, tad norunātajā laikā;
 • norādīt savu kontakttālruni vai e-pasta adresi, lai nepieciešamības gadījumā Autotransporta direkcija varētu sazināties;
 • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma saņemšanai.

 

PAKALPOJUMU PIEPRASĪŠANA UN SAŅEMŠANA:

Autotransporta direkcijas pakalpojumus var pieprasīt:

 • klātienē klientu apkalpošanas centrā - Rīgā Vaļņu ielā 30 klientu apkalpošanas centrā darbadienās no plkst.8.30 līdz 16.30;
 • klātienē Autotransporta direkcijas reģionālajās nodaļās:

Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā

 • izmantojot e-pakalpojumu portālu https://e.atd.lv;
 • izmantojot portālu www.latvija.lv;
 • pa pastu,
 • pa elektronisko pastu, sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz adresi info@atd.lv.

Pakalpojumus, atkarībā no pakalpojuma veida, var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

 

KLIENTU SAZIŅAS IESPĒJAS

Klients ar Autotransporta direkciju rakstiski var sazināties:

 • pa pastu - rakstot Autotransporta direkcijai Vaļņu ielā 30, Rīgā, LV-1050;
 • pa e-pastu - info@atd.lv;
 • iesniedzot iesniegumu publisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 • izmantojot e-adresi;
 • Sociālajos tīklos Facebook un Twitter;

Telefoniski pa tālruni 67280485;

Klātienē Autotransporta direkcijas struktūrvienībās.

 

KLIENTU ATSAUKSMES PAR PAKALPOJUMA VAI KLIENTA APKALPOŠANAS KVALITĀTI

Pakalpojumu pilnveidošanai un kvalitatīvai apkalpošanai mums ir būtisks klientu viedoklis, tādēļ Autotransporta direkcija būs pateicīga, ja klients:

 • piedalīsies klientu aptaujās un novērtēs pakalpojumu kvalitāti;
 • izteiks savu viedokli mutiski vai rakstveidā, ja sniegto pakalpojumu kvalitāte ir uzslavējama vai neapmierinoša.

Klientam vienmēr ir iespēja tikties ar vadošā personāla pārstāvi, ja tas nepieciešams, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Autotransporta direkcija izskatīs klientu rakstiskās vai mutiskās sūdzības un maksimāli īsā laikā sniegs atbildi.

 

* Informācija par klientu apkalpošanas laiku izmaiņām tiek publicēta Autotransporta direkcijas interneta vietnē www.atd.lv, Facebook, Twitter un izvietota struktūrvienību telpās.

* Klientu un darbinieku drošībai klientu apkalpošanas telpās tiek veikta videonovērošana.


Ieteikt šo rakstu