Licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili

Licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili

Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem automobiļiem (vienam mēnesim)
 
4.00

Lai licencēts komersants varētu veikt pasažieru pārvadājumus ar vieglo automobili līdz četrām pasažieru sēdvietām, ir jāsaņem licences kartīte katram pārvadātāja transportlīdzeklim. Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs ir saņēmis speciālo atļauju jeb licenci komercpārvadājumu veikšanai.

Licences kartītes saņemšanas nosacījumi

  1. Pārvadātājam ir derīga licence pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili.
  2. Transportlīdzeklis atbilst M1 vieglā transportlīdzekļa kategorijai un tam transportlīdzekļa tehniskajos datos reģistrētas ne vairāk kā četras pasažieru sēdvietas.
  3. Transportlīdzeklis Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēts pārvadātāja īpašumā vai turējumā.
  4. Transportlīdzeklis nav reģistrēts kā taksometrs.
  5. Ja transportlīdzeklis izlaists ne agrāk kā 2009. gada 1. janvārī, tā radīto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu maksimālais daudzums gramos uz vienu kilometru nedrīkst pārsniegt 150 gramus. Ja automobilis izlaists līdz 2008. gada 31. decembrim, tā motora tilpums nedrīkst pārsniegt 2000 kubikcentimetru.

Autotransporta direkcija septiņu darba dienu laikā pārbauda transportlīdzekļa atbilstību noteiktajām prasībām Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un atbilstības gadījumā izsniedz licences kartīti uz termiņu, kas nepārsniedz:

  1. speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu;
  2. atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu;
  3. termiņu, uz kuru transportlīdzeklis nodots turējumā pārvadātājam, ja pārvadātājs nav transportlīdzekļa īpašnieks;
  4. periodu, par kuru veikts maksājums par licences kartītes izsniegšanu;
  5. periodu, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums.*

Licences kartīti izsniedz ar ieraksta veikšanu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē, nepieņemot atsevišķu rakstveida lēmumu.

Par licences kartītes izsniegšanu paziņo un licences kartīte stājas spēkā dienā, kad informācija par speciālās atļaujas jeb licences izsniegšanu tiek publicēta Autotransporta direkcijas mājaslapā. Vienlaikus informāciju par licences kartītes izsniegšanu Autotransporta direkcija nosūta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

 

* Pirms licences kartītes saņemšanas maksājams valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss - 130 EUR kalendāra mēnesī par katru vieglo automobili. Licences kartīte tiek izsniegta ne ilgāk kā uz periodu, par kuru veikts obligāto iemaksu avansa maksājums.

 

Obligātās iemaksas jāveic pēc sekojošiem rekvizītiem:

- Saņēmēja nosaukums: Valsts budžets (VID)

- Saņēmēja reģistrācijas Nr.: 90000010008

- Konta numurs (IBAN): LV17TREL813105600300B

- Saņēmēja iestāde: Valsts kase

- BIC kods: TRELLV22XXX 

Veicot maksājumu pārvadātājam jānorāda:

- reģistrācijas kods;

- pilns nosaukums;

- vieglā automobiļa, par kuru tiek veikts maksājums, valsts reģistrācijas numurs;

- kalendāra mēnesis, par kuru tiek veikts maksājums.

 

! Veicot pārvadājumus uz transportlīdzekļa priekšējām pasažieru durvīm ir jāizvieto informācija par tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēju un pārvadātāju.

 

Normatīvie akti

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

 

Ieteikt šo rakstu