Licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili

Licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili

Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem automobiļiem (vienam mēnesim)
 
4.00

Lai licencēts komersants varētu veikt pasažieru komercpārvadājumus ar M1 kategorijas vieglo automobili, ir jāsaņem licences kartīte katram pārvadātāja autotransporta līdzeklim. Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs ir saņēmis speciālo atļauju jeb licenci komercpārvadājumu veikšanai.

Licences kartītes saņemšanas nosacījumi

 1. Pārvadātājam ir derīga licence pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili.
 2. Autotransporta līdzeklis atbilst M1 kategorijas vieglajam automobilim
 3. Autotransporta līdzeklis Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēts pārvadātāja īpašumā vai turējumā.
 4. Autotransporta līdzeklis nav reģistrēts kā taksometrs.
 5. Ja autotransporta līdzeklis pirmo reizi reģistrēts pēc 2009. gada 1. janvāra, tā radīto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu maksimālais daudzums gramos uz vienu kilometru nedrīkst pārsniegt 140 gramus autotransporta līdzeklim ar ietilpību līdz 7 sēdvietām (ieskaitot), un autotransporta līdzeklim ar ietilpību vairāk nekā 7 sēdvietas nedrīkst pārsniegt 190 gramus. Ja autotransporta līdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2008. gada 31. decembrim, tā motora tilpums nedrīkst pārsniegt 2000 kubikcentimetrus. 

  Ja autotransporta līdzeklim CO2 izmešu daudzums CSDD datu bāzē ir reģistrēts gan pēc NEDC, gan pēc WLTP pārbaudes metodes, tad izsniedzot licences kartīti, atbilstība CO2 izmešu daudzumam tiek vērtēta pēc NEDC pārbaudes metodes.

 

Autotransporta direkcija septiņu darba dienu laikā pārbauda autotransporta līdzekļa atbilstību noteiktajām prasībām Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un atbilstības gadījumā izsniedz licences kartīti uz termiņu, kas nepārsniedz:

 1. speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu;
 2. atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu;
 3. termiņu, uz kuru autotransporta līdzeklis nodots turējumā pārvadātājam, ja pārvadātājs nav transportlīdzekļa īpašnieks;
 4. periodu, par kuru veikts maksājums par licences kartītes izsniegšanu;
 5. periodu, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums.*

Licences kartīti izsniedz ar ieraksta veikšanu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē, nepieņemot atsevišķu rakstveida lēmumu.

Par licences kartītes izsniegšanu paziņo un licences kartīte stājas spēkā dienā, kad informācija par speciālās atļaujas jeb licences izsniegšanu tiek publicēta Autotransporta direkcijas mājaslapā. Vienlaikus informāciju par licences kartītes izsniegšanu Autotransporta direkcija nosūta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

 

* Pirms licences kartītes saņemšanas maksājams valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss - 130 EUR kalendāra mēnesī par katru autotransporta līdzekli. Licences kartīte tiek izsniegta ne ilgāk kā uz periodu, par kuru veikts obligāto iemaksu avansa maksājums.

 

Obligātās iemaksas jāveic pēc sekojošiem rekvizītiem:

- Saņēmēja nosaukums: Valsts budžets (VID)

- Saņēmēja reģistrācijas Nr.: 90000010008

- Konta numurs (IBAN): LV17TREL813105600300B

- Saņēmēja iestāde: Valsts kase

- BIC kods: TRELLV22XXX 

Veicot maksājumu pārvadātājam jānorāda:

- reģistrācijas numurs;

- pilns nosaukums;

- vieglā automobiļa, par kuru tiek veikts maksājums, valsts reģistrācijas numurs;

- kalendāra mēnesis, par kuru tiek veikts maksājums.

 

! Veicot pārvadājumus uz autotransporta līdzekļa priekšējām pasažieru durvīm ir jāizvieto informācija par tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēju un pārvadātāju.

 

Normatīvie akti

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

 

Ieteikt šo rakstu