Sertifikāts starptautiskiem kravas pašpārvadājumiem

Sertifikāts starptautiskiem kravas pašpārvadājumiem

Sertifikāta izsniegšana kravas pašpārvadājumiem ar kravas automobiļiem vienam mēnesim
 
3.00

Atbilstoši Autopārvadājumu likumā esošajai definīcijai pašpārvadājumi ir pārvadājumi, kuri bez maksas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, valsts vai pašvaldību institūcijas, biedrības vai nodibinājuma īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, kurus vada pats pašpārvadājuma veicējs vai viņa darbinieks, lai pašpārvadājuma veicēja vajadzībām pārvadātu personas vai kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, izgatavojis, pārstrādājis vai remontējis. Pašpārvadājumi ir tikai pašpārvadājuma veicēja papilddarbība.Pašpārvadājuma sertifikāts starptautiskajiem kravas pašpārvadājumiem nepieciešams tiem pašpārvadājuma veicējiem, kuri vēlas veikt iekšzemes un starptautiskos kravu pārvadājumus ar kravas autotransportlīdzekli, kura kopējā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabes, pārsniedz sešas tonnas. Piemēram, uzņēmumam jānogādā saražotā produkcija no ražotnes Liepājā uz noliktavu Rīgā, vai jānogādā jaunās ražošanas iekārtas no Latvijas uz Lietuvu.Sertifikāts nav nepieciešams, ja autotransporta līdzeklim, ar ko tiek veikts pašpārvadājums, ir spēkā esoša licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija, kuru saņēmis pašpārvadājuma veicējs attiecīgā veida pārvadājuma veikšanai.Sertifikāta derīguma termiņš var būt no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai līdz nomas līguma derīguma termiņam.Pašpārvadājuma sertifikātu starptautiskajiem kravas pašpārvadājumiem izsniedz papīra formā, informāciju par sertifikāta izsniegšanu ievadot Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē. Pašpārvadājuma veicējam tiek izsniegts sertifikāta oriģināls un viena kopija (komplekts). Sertifikāta oriģinālam jāatrodas kravas autotransportlīdzeklī, un tas jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma. Sertifikāta kopija glabājama pašpārvadājuma veicēja biroja telpās.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu