Brexit – starptautiskie kravu autopārvadājumi

2020. gada 31. janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 1. februārī​ plkst.01.00 pēc Latvijas laika) notika Apvienotās karalistes (AK) izstāšanās no Eiropas Savienība (ES) – Brexit. Lai nodrošinātu sakārtotu izstāšanās procesu, Izstāšanās līgums paredz regulējumu saistībām, ko AK uzņēmusies kā ES dalībvalsts un rada pakāpenisku pāreju uz AK kā trešās valsts ārpus ES statusu.

Brexit process iedalāms divos pamata posmos:

  • pārejas periods no 2020. gada 1. februāra līdz 31. decembrim, kura laikā nav būtiskas izmaiņas regulējumā;
  • ES un AK nākotnes attiecības, par kurām 2020. gada 30. decembrī parakstīta  vienošanās, kura ietver trīs līgumus – abu pušu Tirdzniecības un sadarbības līgumu, Līgumu par drošības procedūrām klasificētās informācijas apmaiņai un aizsardzībai, kā arī Apvienotās Karalistes valdības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (EURATOM) Līgumu par sadarbību kodolenerģijas drošā izmantošanā miermīlīgiem mērķiem. Līgumi tiek piemēroti no 2021. gada 1. janvāra, taču Eiropas Parlamentā tika ratificēti un stājas spēkā no 2021. gada 1. maija. Vienlaikus jāatzīmē, ka spēkā esošs ir arī Izstāšanās līgums.

Tirdzniecības un sadarbības līgumā starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses,  ir ietverts  regulējums starptautisko autopārvadājumu jomā.

Tirdzniecības un sadarbības līgums, kurš tiek provizoriski  piemērots no 2021. gada 1. janvāra, bet juridiski stājas spēkā no 2021. gada 1. jūnija, paredz, ka starptautiskos kravas autopārvadājumus uz/no vai tranzītā caur AK var turpināt veikt gan ES reģistrēti komercpārvadātāji, kuriem izsniegta Kopienas atļauja starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem un kuru transportlīdzeklī attiecīgi atrodas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu, gan arī pašpārvadājumu veicēji. Līgums neregulē trešo valstu, kas nav ES dalībvalstis (piemēram, Baltkrievija), autopārvadājumus uz/no AK, ko veic ES reģistrēti autopārvadājumu uzņēmumi. Šādiem trešo valstu autopārvadājumiem nepieciešams izmantot ETMK atļaujas.

Starptautiskajos kravu autopārvadājumos starp Latviju un AK ar Latvijā reģistrētu kravas transportlīdzekli ar kopējo pieļaujamo masu līdz 3.5 tonnām būtisku izmaiņu nav. Attiecīgajam transportlīdzeklim ir nepieciešama Autotransporta direkcijas izsniegta elektroniska licences kartīte starptautiskajiem kravas autopārvadājumiem. No 2022. gada 21. februāra kravas transportlīdzekļiem ar kopējo pieļaujamo masu no 2.5 līdz 3.5 tonnām būs nepieciešama Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija. Savukārt pārvadājumi ar vieglajām pasažieru automašīnām netiek regulēti.

Līgums paredz regulējumu kravas kabotāžas autopārvadājumiem. ES dalībvalstī reģistrēts pārvadātājs AK teritorijā var veikt ne vairāk kā divus kabotāžas pārvadājumus septiņu dienu laikā pēc pilnīga starptautiska pārvadājuma ar kravu no ES teritorijas pabeigšanas (izkraušanas), izmantojot to pašu transportlīdzekļa sastāvu. Visos pārējos Līgumā neregulētos gadījumos kravas kabotāžas pārvadājumi nav iespējami vai arī ir jāievēro AK nacionālā likumdošana. Savukārt AK reģistrētam autopārvadātājam atļauti ne vairāk kā divi braucieni ar kravu no vienas Savienības dalībvalsts uz citu Savienības dalībvalsti, neatgriežoties AK teritorijā, ar noteikumu, ka šie braucieni seko braucienam no AK teritorijas un tiek veikti, izmantojot to pašu transportlīdzekļa sastāvu, kā arī AK kravu autopārvadātāji var veikt vienu braucienu ar kravu vienas ES dalībvalsts teritorijā ar noteikumu, ka šī darbība: seko braucienam no AK teritorijas un notiek septiņu dienu laikā pēc  kravas  izkraušanas attiecīgās ES  dalībvalsts teritorijā.

Apvienotā Karaliste ievieš robežkontroli. Tas notiks trīs posmos līdz 2021. gada 1. jūlijam, dodot uzņēmējiem papildu laiku, lai pierastu pie jaunajām procedūrām. Lielbritānijas valdība ir apkopojusi visas gaidāmās robežprocedūras un to pakāpenisko sagatavošanu visaptverošā dokumentā Boarder Operating Model. Izmantojot šo informāciju, iespējams labāk orientēties, kā Brexit Apvienotajā Karalistē ietekmēs importa un eksporta operācijas. Lielbritānijas pusē viss vēl nav pilnībā pabeigts. Ostas administrācijas dažādās Lielbritānijas ostās var izvēlēties starp diviem dažādiem muitas modeļiem kravas ievešanai Apvienotajā Karalistē: iepriekšējās procedūras un pagaidu uzglabāšanas modeļa. Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu īsu pārskatu par šiem modeļiem. Joprojām nav zināms, kādu modeli izvēlēsies Anglijas ostas. Runājot par Eiropas ostām, ir pieejama informācija par jaunām procedūrām un kontroles pasākumiem pārvadātājiem Nīderlandes un Beļģijas ostās.

Latvijas pilsoņi AK var ieceļot un uzturēties bez vīzas uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Latvijas nepilsoņiem ir nepieciešamas vīzas. AK valdība ir pieņēmusi lēmumu no 2021. gada 1. oktobra ES pilsoņiem par vienīgo ieceļošanas dokumentu noteikt pasi, jo ID kartes vairs netiks atzītas par derīgu ceļošanas dokumentu, ieceļojot AK.

ES apdrošinātāja izsniegta transportlīdzekļu apdrošināšana jāvadā līdzi un nepieciešamības gadījumā jāuzrāda derīgi apdrošināšanas apliecinājumi.

Informējam, ka transportlīdzekļu vadītājiem un transporta uzņēmumu vadītājiem, kuri strādā ES reģistrētos autotransporta uzņēmumos, ir jābūt profesionālās kompetences sertifikātam (CPC), ko izdevusi ES dalībvalsts kompetentā iestāde. Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes izsniegti transportlīdzekļu vadītāju (95. kods) un transporta uzņēmumu vadītāju profesionālās kompetences sertifikāts no 2021. gada 1. janvāra nav derīgs.


Ieteikt šo rakstu