Sabiedriskā transporta padomes sēžu darba kārtībā iekļautie jautājumi

2021.gada 26.novembrī, plkst.11:00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2021.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un valstspilsētu pašvaldībām par 2021.gada decembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par zaudējumu kompensēšanu, kas radušies reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem 2021.gadā.
 3. Par 2021.gada decembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par valsts pasūtījumu SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” 2022. gadam.
 5. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 6. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 7. Par braukšanas maksu (tarifu) reģionālās nozīmes maršrutā Rīga-Daugavpils (pa dzelzceļu).
 8. Par Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS 2021.gada 14.septembra vēstuli.

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021.gada 25.novembra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2021.gada 29.oktobrī, plkst.11:00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2021.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada novembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2021.gada novembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos
 5. Par atklāto konkursu “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” gaitu.

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021.gada 28.oktobra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2021.gada 17.septembrī, plkst.11:00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par valsts budžeta finansējuma apropriācijas pārdali starp valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 4. Par reģionālās nozīmes maršrutiem (reisiem), kuros sabiedriskā transporta pakalpojumi pasažieriem tiek sniegti bez maksas (precizējumi).

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021.gada 16.septembra plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2021. gada 6. augustā plkst.11.00 notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde (attālināti) ar šādu darba kārtību:

 1. Par 2021.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada augustā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2021.gada augusta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 5. Par bezmaksas maršrutu noteikšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021.gada 5.augusta plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv). Pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

2021. gada 9. jūlijā plkst.11.00 notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde (attālināti) ar šādu darba kārtību

Atklātā daļa

1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.

3. Par 2022. gadā prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.

Slēgtā daļa

1. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021. gada 8. jūlija plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv). Pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās saiti attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


 

Informējam, ka 2021. gada 28. maijā plkst.11.00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību

 1. Par 2021. gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021. gada jūnijā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2021. gada jūnija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 5. “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” gaitu.

 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021.gada 27.maija plkst.14.00 (elektroniskā pasta adrese: Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


Informējam, ka 2021. gada 16. aprīlī plkst.11.00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 3. Par reģionālās nozīmes maršrutu tīklu 2022. gadam.

Papildu jautājums

      4. Par dzelzceļa staciju, pieturas punktu rekonstrukciju un iekļaušanu, neiekļaušanu dīzeļvilcienu maršrutos.

 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums par to informēt līdz 2021. gada 15. aprīļa plkst.14.00 (uz elektroniskā pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv) – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim pieslēgšanās linku attālinātajai Sabiedriskā transporta padomes sēdei.

 


Informējam, ka 2021. gada 5. martā plkst.11.00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību

 1. Par 2021.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada martā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2021.gada marta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 5. Par AS “Pasažieru vilciens” ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos reģionālās nozīmes maršrutos pa dzelzceļu.

 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums informēt līdz 2021. gada 4. marta plkst.15.00 uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim tehnisko informāciju par pieslēgšanos dalībai.

 


Informējam, ka 2021. gada 5. februārī plkst. 11.00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību

 1. Par 2021.gada februāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada februārī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2021.gada februāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
  • 4A. Par Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 2.oktobra Lēmuma Nr. 5 5.3.3. punkta izpildi - reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7543 Krāslava - Daugavpils reisu Nr. 01 un  14 saglabāšanas iespējām.
 5. Par reģionālās nozīmes maršrutu tīklu (2021.).
 6. Informācija par konkursu “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” gaitu.
 7. Informācija par plānotajiem normatīvo aktu grozījumiem.
 8. Par autoostu pakalpojumu maksu (2021.gadam).

 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums informēt līdz 2021. gada 4. februāra plkst.14.00 uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim tehnisko informāciju par pieslēgšanos dalībai.

 


Informējam, ka 2020. gada 11. decembrī plkst.11.00 attālināti notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar šādu darba kārtību

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
  • 1A. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 4. decembra Lēmuma Nr. 6 izpildi.
  • 1B. Informācija par īslaicīgi atcelto reisu izpildi valstī izsludinātās ārkārtas situācijas periodā.
 2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 6. novembra Lēmuma Nr. 5 izpildi – par vienotās biļetes ieviešanu vilciena un autobusa savienojumā Krāslava – Daugavpils – Rīga.
 4. Informācija par autoostu pakalpojumu maksu (2021.gadam);
 5. Par iespējamām izmaiņām pasažieriem paredzēto telpu lietošanas līgumā apkalpes vietās (dzelzceļa stacijās) no 2021.gada;
 6. Informācija par konkursa “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” rezultātiem un gaitu.

 

Lai pieteiktos dalībai attālinātajā sēdē, lūgums informēt uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv – pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim tehnisko informāciju par pieslēgšanos dalībai.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 6. novembra attālinātā sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2020.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada novembri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 2. Par 2020.gada novembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
  • 3A. Par Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 3.jūlija Lēmuma Nr. 5 (5.2.2. un 5.3. apakšpunkts) izpildi - informācija par pasažieru plūsmu dzelzceļa stacijās “Krievupe” un “Muldakmens”.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 5. Par Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 5.oktobra Lēmuma Nr. 5 izpildi – par vienotās biļetes ieviešanu vilciena un autobusa savienojumā Krāslava - Rīga;
 6. Par Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 4.septembra Lēmuma Nr. 6 precizēšanu - par vienotās abonementa biļetes ieviešanu Liepājas pilsētas nozīmes maršrutos un reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 6904 Liepāja-Dubeņi un Nr. 6912 Liepāja-Grobiņa (papildinājumi).
 7. Informācija par konkursu “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” gaitu.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 2.oktobra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2020.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada oktobri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2020.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada oktobri avansā un republikas pilsētām par 2020.gada 4. ceturksni izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2020.gada oktobra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.

 

Par savu dalību 2.oktobra sēdē informēt līdz 2020.gada 30.septembra plkst. 14.00 (informāciju sūtīt uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv)

 


Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 4.septembra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2020.gada septembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada septembri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2020.gada septembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada septembri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2020.gada septembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 6. Par vienotas biļetes ieviešanu Liepājas pilsētas nozīmes maršrutos un reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 6904 Liepāja-Dubeņi un Nr. 6912 Liepāja-Grobiņa.

 

Par savu dalību 4.septembra sēdē informēt līdz 2020.gada 2.septembra plkst. 14.00 (informāciju sūtīt uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv)

 


 

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 3.jūlija sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2020.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada jūliju un republikas pilsētu pašvaldībām par 2020.gada 3. ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2020.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada jūliju avansā un republikas pilsētām par 2020.gada 3. ceturksni izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2020.gada jūlija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
  • 4A. Par reisu pēc pieprasījuma izpildes rezultātiem.

 

Par savu dalību 3.jūlijā sēdē lūgums informēt līdz 2020.gada 1.jūlijam plkst. 14.00 (informāciju sūtīt uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv)

 


Informējam, ka Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 20.marta sēde tiek atcelta un visus plānotos jautājumus iespēju robežās Sabiedriskā transporta padome skatīs rakstveida procedūrā.

 

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 20.marta sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par maršrutu tīkla apjomu 2021. gadam.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.

  3A. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Grobiņa” (precizējums).
 4. Par elektronisko abonementa karšu ieviešanu reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5301 Liepāja-Cimdenieki-Grobiņa.
 5. Par atbalstu XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.  Slēgtā daļa
 6. Par VSIA “Autotransporta direkcija” veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem SIA “MIGAR”.

 


 

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 28.februāra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2019.gada rezultāti.
 2. Par 2020.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada martā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 3. Par 2020.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada martā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 4. Par 2020.gada marta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 5. Par konsolidēto reģionālās nozīmes maršrutu tīklu.
 6. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 7. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.
  • 7A. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Grobiņa” (precizējums).
  • 7B. Par galapunkta pieturas “Elizabetes iela” ierobežotu turpmāku izmantošanu sabiedriskā transporta vajadzībām.
 8. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu.

 


 

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 17.janvāra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2020.gadam pa pārvadājumu veidiem.
 2. Par 2020.gada janvāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

3A. Par reisu pēc pieprasījuma izpildes rezultātiem.

 1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 6.decembra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2019.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada decembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2019.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada decembri un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada 4.ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2019.gada decembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos:

5A. Par finansēšanas kārtību reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 3113 un 3117 (turpinājums).

5B. Par galapunkta pieturas “Rīgas MTS” turpmākās izmantošanas sabiedriskā transporta vajadzībām pārtraukšanu.

6. Sabiedriskā transporta tarifu (braukšanas maksas) izmaiņas, to ietekme uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā plānotajiem ieņēmumiem.

Slēgtā daļa

 1. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu.
 2. Par veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem attiecībā uz SIA “MIGAR”.

 

Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 1.novembra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par 2019.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada novembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2019.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada novembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2019.gada novembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

4A. Par labojumu veikšanu Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 4.oktobra Lēmumā Nr. 5

 1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos:

5A. Par finansēšanas kārtību reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 3113 un 3117.

5B. Informācija par sadarbības līgumu ar Eurail Group.

5C. Par dzelzceļa pieturu elektrovilcienu zonā perspektīvo izmantošanu (turpinājums).

 1. Informācija par Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptaujas rezultātiem.

 

Slēgtā daļa:

7. Par valsts pasūtījumu SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” 2020. gadam.

8. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla daļās “Jēkabpils”, “Preiļi”, “Limbaži”, “Madona”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Ludza”, “Rēzekne”, “Alūksne”, “Ventspils”, “Talsi”, “Dobele” no 2020.gada 1.janvāra.

9. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 4.oktobra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2019.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada oktobrī un republikas pilsētām par IV ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2019.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada oktobrī un republikas pilsētām par IV ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2019.gada oktobra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 5. Par dzelzceļa pieturu elektrovilcienu zonā perspektīvo izmantošanu.
 6. Par alternatīvām iespējām sabiedriskā transporta pakalpojumu saņemšanai slēgto dzelzceļa pieturu apkārtnē.
 7. Informācija par Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptaujas rezultātiem.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 20.septembra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.
 3. Informācija par dzelzceļa pieturu peronu rekonstrukciju.

Slēgtā daļa:

 1. Par valsts budžeta līdzekļu pārmaksu, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, un SIA “GAMMA TRANS” parādsaistību izpildi.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes 2018. gada 21. novembra Lēmuma Nr. 5/R§1 1.5. punkta izpildi.
 3. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 9.jūlija sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.

3. Par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 20.jūnija sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par 2020.gadā prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 4. Par papildus lojalitātes programmu ieviešanu.

Slēgtā daļa:

 1. Par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 22.februāra lēmuma Nr. 5 5.2. punkta izpildi - veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem attiecībā uz SIA “MIGAR”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes 2018. gada 21. novembra Lēmuma Nr. 5/R§1 1.5. punkta izpildi.

 


 

Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 10.maija sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
1A. Par grozījumiem Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 31.janvāra lēmumā Nr. 4 “Par konstatēto kļūdu labošanu tarifu tabulās”.
 1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.
 2. Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstības koncepciju (2021.-2030.).

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 18.aprīļa sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Informācija par VSIA “Autotransporta direkcija” izstrādāto priekšlikumu reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstībai 2021.-2030.
 2. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2019.gadam pa pārvadājumu veidiem.
Slēgtā daļa:
 1. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 29.marta Lēmuma Nr. 2[1] izpildi.

[1] Par Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par 2019. gada 2. ceturksni aizturēšanu.
 
 

Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 29.marta sēde

ar sekojošu darba kārtību:

      Atklātā daļa:

 1. Par 2019.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada aprīli un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada II ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par 2019. gada 2. ceturksni aizturēšanu.

2A. Par 2019.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada aprīli un republikas pilsētām par 2019.gada II ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.

Ieteikt šo rakstu