Autobusu pārvadājumu statistika

Autobusu pārvadājumu statistika

Latvijā reģistrētiem pārvadātājiem, kuri veic regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, līdz sekojošā mēneša 18.datumam jāiesniedz Autotransporta direkcijai pārskats par ceturksnī veiktajiem regulārajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem. Pārskatā jānorāda informācija par izpildīto reisu skaitu, nobraukumu, pārvadāto pasažieru skaitu, gūtajiem ieņēmumiem utt.

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.240 Noteikumi par oficiālās statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem


Ieteikt šo rakstu