Maršruta atļaujas saņemšana

Prasības maršrutu atļaujas saņemšanai

Maršruta atļauja pārvadātājam tiks izsniegta šādos gadījumos:

Pieteikums maršruta atļaujas saņemšanai

Maršruta atļauju izsniedz uz trim gadiem.

Pieteikumu maršruta atļaujas saņemšanai var iesniegt, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas mājaslapā, izmantojot www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus vai rakstveidā, nosūtot uz Autotransporta direkcijas pasta adresi Rīgā, Vaļņu ielā 30, kā arī atsūtot uz e-pasta adresi info@atd.lv parakstītu ar e-parakstu.

Pārvadātājs pieteikumu maršruta atļaujas saņemšanai var iesniegt visos vai tikai atsevišķos komerciālajos maršrutos (reisos), kas publicēti Autotransporta direkcijas mājaslapā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.486 “Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu” pieteikums maršruta atļaujas saņemšanai pieejams šeit (pieteikums sastāv no divām darba lapām).

Ja pakalpojums netiek izpildīts saskaņā ar apstiprināto autobusu kustības sarakstu, pamatojot ierosināto izmaiņu nepieciešamību, pārvadātājam jāiesniedz arī autobusu kustības saraksts.

Jauna komerciālā maršruta vai reisa atklāšanu vai esoša komerciālā maršruta / reisa grozīšanu var ierosināt Sabiedriskā transporta padome, plānošanas reģions, pārvadātājs, kā arī jebkura juridiska vai fiziska persona, pamatojot ierosināto izmaiņu nepieciešamību. Pārvadātājs priekšlikumu jauna komerciālā maršruta / reisa atklāšanu vai esoša komerciālā maršruta / reisa grozīšanu iesniedz, aizpildot Ministru kabineta noteikumiem Nr. 486 “Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu” 2. punktā minēto formu.


Ieteikt šo rakstu