Izmaksu un tarifu prognozes

Izmaksu un tarifu prognozes

Pārvadātājiem, kuri ir noslēguši līgumu ar Autotransporta direkciju par tiesībām nodrošināt regulāros pasažieru pārvadājumus konkrētos maršrutos, jāiesniedz direkcijai prognozētais izmaksu un tarifu aprēķins. Tajā jābūt norādītajam prognozētajam nobraukumam maršrutu tīklā, prognozētajam maksājošo pasažieru un pasažieru, kuri ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, skaitam, izmaksām, ieņēmumiem, tarifiem utt.

Pasažieru pārvadātājiem attiecīgā informācija par nākamo gadu jāiesniedz direkcijai līdz kārtējā gada 1.maijam.

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.435 Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu


Ieteikt šo rakstu