Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem

Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem

Iesniegums vienreizējās atļaujas starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem saņemšanai
 
11.80

Lai veiktu starptautisko neregulāro neliberalizēto pasažieru pārvadājumu ar autobusu uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, atbilstoši starpvalstu divpusējiem līgumiem par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu Latvijas autopārvadātājam ir jāsaņem pasažieru pārvadājumu atļauja. Tā sniedz pārvadātājam tiesības veikt starptautisko neregulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusu uz norādītās valsts teritoriju, tranzītā tai cauri vai – atsevišķos gadījumos – uz/no trešajām valstīm, ievērojot attiecīgajā atļaujā norādītos izmantošanas nosacījumus. Informācija par valstīm, kurās ir nepieciešamas atļaujas, atļauju veidiem un skaitu pieejama sadaļā Informācija pārvadātājiem.

Atļaujas var saņemt pārvadātājs, kuram ir darbībā esoša Eiropas Kopienas atļauja pasažieru pārvadājumiem, tā pilnvarotā persona, pašpārvadājuma veicējs vai pašpārvadājuma veicēja pilnvarotā personā.

Veicot starptautisko pasažieru pārvadājumu, attiecīgajai atļaujai visā brauciena laikā jāatrodas autobusā. Tā jāuzrāda pārbaudei pēc pilnvarotas kontrolējošo institūciju amatpersonas pieprasījuma.

Mēneša laikā pēc atļaujas izmantošanas pārvadātājam tā jānodod Autotransporta direkcijā.

 

Iesniedzamie dokumenti

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu