Vispārīgs apraksts par direkciju

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Mūsu darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.

Par direkcijas izveides laiku tiek uzskatīts 1993.gada 15.oktobris, kad ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu tiek izveidota jauna valsts pārvaldes institūcija Autotransporta valsts inspekcija.

1996.gadā saskaņā ar Ministriju iekārtas likumu izveidota Satiksmes ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes institūcija Autotransporta direkcija.

1999.gadā saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu izveidota Satiksmes ministrijas pārziņā esoša neprivatizējama bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Autotransporta direkcija.

2004.gadā valdība pieņēma lēmumu bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību Autotransporta direkcija pārveidošanu par valstij piederošu kapitālsabiedrību. 2004.gada 12.oktobrī Ministru kabinets pieņēma rīkojumu pārveidot direkciju par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

2004.gada 1.novembrī Autotransporta direkcija saņēma komersanta reģistrācijas apliecību Uzņēmumu reģistrā, pārņemot visas tiesības, saistības, funkcijas, mantu un finanšu līdzekļus no bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Autotransporta direkcija.

2006.gadā Autotransporta direkcija uzsāk darbību, kas saistīta ar Satiksmes ministrijas deleģēto uzdevumu izpildi sabiedriskā transporta jomā.

2014.gadā tika izveidota Sabiedriskā transporta padome, kas izskata un pieņem lēmumus par aktuālo sabiedriskā transporta jomā. Tās sastāvā ir Autotransporta direkcijas, Satiksmes ministrijas un plānošanas reģionu pārstāvji.  


Uzņēmuma vadība:

  • no 1993.gada līdz 2001.gadam – Laimonis Purmalis;
  • no 2001.gada līdz 2010.gadam – Andris Lubāns;
  • no 2010.gada līdz 2015.gadam – Normunds Narvaišs;
  • no 2015.gada – Kristiāns Godiņš.

Misija

Autotransporta direkcijas misija ir organizēt sabiedrisko transportu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kā arī nodrošināt vienlīdzīgas iespējas tirgū kravu un pasažieru pārvadātājiem, rūpējoties par sakārtotas pārvadājumu sistēmas uzturēšanu, vienlīdzīgu apstākļu radīšanu visiem pārvadātāju uzņēmumiem un sniedzot atbalstu uzņēmējiem komercpārvadājumu uzsākšanā un īstenošanā.

Vīzija

Autotransporta direkcija ir autopārvadājumu un sabiedriskā transporta industrijā atpazīstama kā atbildīgs un mūsdienīgs uzņēmums, kas piedāvā augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas un profesionālu atbalstu.

Pamatvērtības

Autotransporta direkcijas pamatvērtības atspoguļo kapitālsabiedrības identitāti – principus un uzskatus, – tās tiek iedzīvinātas ikdienas darbā, komunicējot ar sabiedrību, klientiem, kolēģiem, padotajiem un vadību. Vērtības kļūst izšķiroši svarīgas situācijās, kurās darba instrukcijas nespēj palīdzēt.

 

 


Ieteikt šo rakstu