Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru / vieglo automobili vadītāja reģistrācija

Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru / vieglo automobili vadītāja reģistrācija

Iesnieguma izskatīšana vadītāja reģistrācijai pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru / vieglo automobili
 
50.00

Tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, tajā skaitā arī ar taksometru, ir tādai personai, kura ir reģistrēta Taksometru vadītāju reģistrā un ir saņēmusi reģistrācijas apliecību.

Taksometru vadītāju reģistrā tiek reģistrēts autovadītājs, kuram:

 1. ir derīga B kategorijas autovadītāja apliecība ar stāžu vismaz trīs gadi, vadot šai kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus;
 2. reģistrēto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir mazāks par 8;
 3. valsts valodas zināšanas ne zemākas kā B līmeņa 1. pakāpē;
 4. nav vadīšanas tiesību aizliegums, kas, piemēram, varētu uzrādīties gadījumā, ja ir beidzies autovadītāja apliecības derīguma termiņš, personas dati neatbilst datiem, kas norādīti autovadītāja apliecībā, vai nav nomaksāti sodi par ceļu satiksmes pārkāpumiem;
 5. nav administratīvi sodi par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu.

Reģistrācijai jāiesniedz pieteikums klātienē kādā no Autotransporta direkcijas nodaļām vai elektroniski, aizpildot tiešsaistes formu e-pakalpojumu sistēmā.

Instrukcija reģistrācijai e-pakalpojumu sistēmā.

Pēc reģistrācijas Taksometru vadītāju reģistrā, autovadītājs uz iesniegumā norādīto adresi saņems reģistrācijas apliecību, kurai pakalpojumu sniegšanas brīdī būs jāatrodas transportlīdzeklī pasažierim redzamā vietā, jo tā apliecina tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus.

Vadītāja reģistrācija tiek apstiprināta uz trim gadiem.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāja reģistrācijai;
 • transportlīdzekļu vadītāja apliecības kopija, ja tā nav izsniegta Latvijas Republikā;
 • ja transportlīdzekļu vadītāja apliecība izsniegta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, izziņa no atbildīgās iestādes, ka vadītājam nav reģistrēts vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. Ja izziņa ir svešvalodā, pievienotu tās tulkojumu latviešu valodā (izņemot Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā);
 • Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš izceļo no Ukrainas vai kurš nevar atgriezties Ukrainā, iesniegumam jāpievieno uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību kopija, autovadītāja apliecības kopija un sava fotogrāfija;
 • valsts valodas zināšanu ne zemāk kā B līmeņa 1. pakāpē apliecinājums (jāiesniedz ikvienam vadītājam, izņemot Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā):
 1. izglītības dokuments par pamata vai vidējās izglītības iegūšanu akreditētā programmā latviešu valodā (iesniedzot pamata vai vidējās izglītības dokumentu, tam jāpievieno sekmju izraksts, kurā norādīta informācija par to, ka attiecīgā izglītība iegūta latviešu valodā);
 2. pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, ja tika apgūta akreditēta mazākumtautību izglītības programma un kārtots centralizētais eksāmens latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) vai centralizētais eksāmenu latviešu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās 12.klasei). Iegūtajam vērtējumam jāapliecina zināšanas ne zemāk kā B līmeņa 1. pakāpē;
 3. izglītības dokuments par augstākās izglītības iegūšanu akreditētā programmā latviešu valodā (iesniedzot augstākās izglītības diplomu, tam jāpievieno diploma pielikums, kurā norādīta informācija par to, ka attiecīgā izglītība iegūta latviešu valodā);

vai

       4. valsts valodas prasmes apliecība.

 

Gadījumos, ja jāsaņem valsts valodas prasmes apliecība vai, latviešu valodas centralizētā eksāmena sertifikāts ir nozaudēts, jāvēršas Valsts izglītības satura centrā. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Ja izglītības dokuments par pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētā programmā latviešu valodā ir nozaudēts vai dokuments ir, bet tajā nav norādīta izglītības īstenošanas valoda:

- jāvēršas izglītības iestādē, kurā iegūta izglītība, ar lūgumu izsniegt izziņu par iegūto izglītību un programmas īstenošanas valodu;

- ja izglītības iestāde ir likvidēta jāvēršas pašvaldībā, kurā izglītības iestāde bijusi reģistrēta, ar lūgumu izsniegt izziņu par iegūto izglītību un programmas īstenošanas valodu vai Personāla dokumentu valsts arhīvā, ja pašvaldība šādu izziņu nevar sniegt.

! Izziņā jābūt norādei, ka izglītība iegūta latviešu valodā.

Lai reģistrētos Taksometru vadītāju reģistrā, latviešu valodas zināšanām jābūt B līmeņa 1. vai 2. pakāpē, C līmeņa 1. vai 2. pakāpē. Pamata jeb A līmeņa 1. un 2. pakāpes latviešu valodas zināšanas ir nepietiekošas reģistrācijai Taksometru vadītāju reģistrā.

Papildu informācija par valodas līmeņiem iegūstama Valsts izglītības satura centra mājaslapā.

Reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas termiņš - septiņas darba dienas. Termiņš var tikt pagarināts saistībā ar izglītības dokumenta vai valsts valodas prasmes apliecības pārbaudi.

 

Normatīvie akti

 

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu