Iepirkumu plāns

Valsts SIA „Autotransporta direkcija” plānotie iepirkumi 2022. gadā

Iepirkumi, kuri tiks veikti ar iepirkuma procedūru.

Nr.

p.k.

Plānotais iepirkuma priekšmets

(iepirkuma priekšmeta nosaukums)

Iepirkuma procedūra

(PIL 9. pants vai PIL 8.pants)

 

Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks

(mēnesis)

Plānotais līguma darbības termiņš (mēnešos)

 

1.

Pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva (bateriju -BEMU) iegāde.

Pirmā kārta:

Kandidātu atlase.

Konkursa procedūra ar sarunām PIL 8.panta sestās daļas 3.punkts.

1. ceturksnis

 

60

2.

Braukšanas biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu, kvalitātes prasību kontroles pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutu autobusos un vilcienos

PIL 8.pants

1. ceturksnis (februāris)

24

3.

 

Kustības sarakstu plākšņu izgatavošana un kustības sarakstu un plākšņu uzstādīšana un uzturēšana reģionālās nozīmes autobusu maršrutu pieturās Latvijā

 

 

PIL 9.pants

1. ceturksnis (februāris)

60

4.

Informatīvā kampaņa par izmaiņām braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas nosacījumos

PIL 8.pants

1. ceturksnis

(janvāris/

februāris)

8

5.

Direkcijas informācijas sistēmu drošības audits

PIL 9.pants

2 ceturksnis (aprīlis)

6

6.

Pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva (bateriju -BEMU) iegāde.

Otrā kārta:

Ritošā sastāva iegāde

Konkursa procedūra ar sarunām PIL 8.pants.

3. ceturksnis

(augusts /septembris

60

7.

Vienotās biļešu noliktavas tehniskās specifikācijas izstrāde otrajai kārtai

PIL 9.pants

2. ceturksnis (maijs)

3

8.

VSIA “Autotransporta direkcija” pārziņā esošo informācijas sistēmu uzturēšana,  kļūdu labošana, papildinājumu izstrāde un ieviešana, garantijas nodrošināšana un konsultāciju sniegšana

PIL 8.pants

2.ceturksnis (aprīlis)

18

9.

Pētījums par pasažieru apmierinātību ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem un datu analīze

PIL 9.pants

2. ceturksnis

maijs

3

10.

Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka pakalpojumu sniegšana valsts SIA "Autotransporta direkcija" vajadzībām

PIL 9.pants

3.ceturksnis (septembris)

36

 

 


Valsts SIA „Autotransporta direkcija” plānotie iepirkumi 2021. gadā

Nr.

p.k.

Plānotā iepirkuma priekšmets

Iepirkuma procedūra

Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks

(ceturksnis vai mēnesis)

Plānotais līguma darbības termiņš (mēnešos)

1.

Ziņu aģentūras un mediju monitoringa pakalpojumi VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām

PIL 9.pants

I ceturksnis

(janvāris)

24

2.

Braukšanas biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu kontroles pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutu autobusos un vilcienos

PIL 9.pants

I ceturksnis

(janvāris)

12

3.

Tipogrāfijas pakalpojumi

PIL 8.pants

I ceturksnis

(februāris)

60

4.

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā

PIL 8.pants

I ceturksnis

120

5.

Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāju reģistrācijas apliecību izgatavošana un nosūtīšana

PIL 9.pants

I ceturksnis

(februāris)

36

6.

BMA informācijas sistēmas uzturēšana

PIL 9.pants

I ceturksnis

(februāris)

12

7.

VSIA “Autotransporta direkcija” pārziņā esošo informācijas sistēmu kļūdu labošana, papildinājumu izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošināšana

PIL 8.pants

II ceturksnis

(aprīlis)

36

8.

Veselības apdrošināšana

PIL 8.pants

II ceturksnis

(jūnijs)

24

9.

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā

PIL 8.pants

III ceturksnis

12 mēneši ar iespēju pagarināt uz 6 mēnešiem

 

Ieteikt šo rakstu