Iepirkumu plāns

Valsts SIA „Autotransporta direkcija” plānotie iepirkumi 2021. gadā

Nr.

p.k.

Plānotā iepirkuma priekšmets

Iepirkuma procedūra

Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks

(ceturksnis vai mēnesis)

Plānotais līguma darbības termiņš (mēnešos)

1.

Ziņu aģentūras un mediju monitoringa pakalpojumi VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām

PIL 9.pants

I ceturksnis

(janvāris)

24

2.

Braukšanas biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu kontroles pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutu autobusos un vilcienos

PIL 9.pants

I ceturksnis

(janvāris)

12

3.

Tipogrāfijas pakalpojumi

PIL 8.pants

I ceturksnis

(februāris)

60

4.

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā

PIL 8.pants

I ceturksnis

120

5.

Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāju reģistrācijas apliecību izgatavošana un nosūtīšana

PIL 9.pants

I ceturksnis

(februāris)

36

6.

BMA informācijas sistēmas uzturēšana

PIL 9.pants

I ceturksnis

(februāris)

12

7.

VSIA “Autotransporta direkcija” pārziņā esošo informācijas sistēmu kļūdu labošana, papildinājumu izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošināšana

PIL 8.pants

II ceturksnis

(aprīlis)

36

8.

Veselības apdrošināšana

PIL 8.pants

II ceturksnis

(jūnijs)

24

9.

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā

PIL 8.pants

III ceturksnis

12 mēneši ar iespēju pagarināt uz 6 mēnešiem

 

Ieteikt šo rakstu