Kvalitātes vadība

Kvalitātes vadības sistēma VSIA "Autotransporta direkcija" ir ieviesta no  2007.gada. Kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2015, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas efektīvu uzturēšanu.

Pieredzējuši uzņēmuma speciālisti nodrošina Direkcijas procesu efektivitāti un virzību uz klientu apmierinātības paaugstināšanu.  Kvalitātes vadības sistēmā ir noteikta ikviena darbinieka atbildība un prasības darba izpildei. Pastāvīgi tiek analizēti izpildes rezultāti un veikti uzlabojumi procesos, lai nodrošinātu efektīvu Direkcijai noteikto funkciju izpildi.

Direkcija lielu uzmanību pievērš darbinieku izpratnes veicināšanai, lai ikviens mūsu darbinieks saprastu un ikdienā rīkotos saskaņā ar ieviestajiem standartiem, esot personīgi atbildīgs par sev uzticētajiem darba pienākumiem un sava darba kvalitāti.


Ieteikt šo rakstu