Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu (maiņa)