CSDD uzsāk nodrošināt eID kartes funkcionalitātes papildināšanu, lai noteiktas pasažieru kategorijas no nākamā gada varētu saņemt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā

No šā gada 18.jūlija VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) klientu apkalpošanas centros visā Latvijā piedāvā iespēju iedzīvotājiem, kuriem paredzēti valsts atvieglojumi braukšanai sabiedriskajā transportā, papildināt PMLP izsniegto eID karti ar nepieciešamo funkcionalitāti, lai no 2023.gada varētu turpināt saņemt paredzētos atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

eID kartes funkcionalitātes papildināšana ir jauns CSDD pakalpojums, kas tiek sniegts sadarbības projekta ietvaros ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) un Autotransporta direkciju (ATD).

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju papildināt eID kartes funkcionalitāti, atvieglojumu saņemšanai reģionālajā sabiedriskajā transportā personām ar I un II grupas invaliditāti, politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, kā arī daudzbērnu ģimenēm.

Svarīgi zināt, ka minētais pakalpojums nepieciešams tikai no 2019.gada 2.septembra līdz 2021.gada 27.decembrim izdotajām eID kartēm un, kuras tikušas izsniegtas personām, kas šajā laika periodā bija sasniegušas vismaz 14 gadu vecumu. Iedzīvotāji šo pakalpojumu varēs saņemt visos CSDD klientu apkalpošanas centros, piesakot vizīti pa CSDD klientu informācijas tālruni - 67025777 vai elektroniski e-CSDD. Jāņem vērā, ka pakalpojuma saņemšanai obligāti nepieciešama eID karte, aktivizēti eParaksta un autentifikācijas sertifikāti un zināms eID kartes PIN1 kods. Citādi pakalpojuma saņemšana nebūs iespējama. Noteiktā pakalpojuma maksa saskaņā ar cenrādi ir 2,18eur. 

PMLP priekšniece Maira Roze skaidro: “eID kartes funkcionalitātes papildināšanu iedzīvotāji var veikt patstāvīgi un bez maksas, ja personai pieejams dators ar viedkaršu lasītāju. Pirms doties uz CSDD aicinām iepazīties ar informāciju PMLP mājas lapā. eID kartes funkcionalitāte jāatjauno ap 50800 klientiem visā Latvijā”.

Lai nodrošinātu iespēju saņemt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, no 2023.gada Autotransporta direkcija paredz ieviest jaunu tehnoloģisko risinājumu, kur personas identificēšanai tiks izmantota eID karte. Priecājos, ka izdevies rast optimālu sadarbības modeli klientu ērtībām kopā ar CSDD, lai līdz gada beigām paspētu apkalpot klientus, kuri eID kartes saņēmuši laika posmā no 2019.gada 2.septembra līdz 2021.gada 27.decembrim un kuru eID kartes jāpapildina ar nepieciešamo funkcionalitāti ”, pamato Kristians Godiņš, ATD valdes priekšsēdētājs.

Informācija uzziņai:


Ieteikt šo rakstu