Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā būs nepieciešama Latvijā izdota eID karte

Autotransporta direkcija informē, ka braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā drīzā nākotnē būs nepieciešama Latvijā izdota Personas apliecība – eID karte. Tā kalpos kā personas identifikācija, saņemot bezmaksas braukšanas biļeti vai iegādājoties biļeti ar atlaidi gan iepriekšējā pārdošanā, gan sabiedriskajā transportā. Plānots, ka jaunā sistēma sāks darboties 2023. gada 1. pusgadā.

Gadījumā, ja pasažierim, kurš vēlēsies arī turpmāk izmantot valsts piešķirtās atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā, vēl nav Latvijā izdota eID karte, Autotransporta direkcija aicina doties uz PMLP un šādu karti saņemt.

Gadījumā, ja pasažieriem jau ir Latvijā izdota eID karte, kas izsniegta laika posmā no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 27. decembrim, nepieciešams aktivizēt tā funkcionalitāti, ko var veikt PMLP vai CSDD klientu apkalpošanas centros, līdzi ņemot eID karti un tās PIN kodu.

Paredzēts, ka jaunā sistēma darbosies šādi:

 

 1. Pasažierim, kurš vēlēsies izmantot sabiedrisko transportu ar valsts piešķirtajām atlaidēm, eID karte kalpos kā personas identifikācija biļetes saņemšanai ar atlaidi gan sabiedriskajā transportā, gan arī biļešu tirdzniecības vietās iepriekš pārdošanā.
 2. Citas apliecības (invalīdu, daudzbērnu ģimeņu, represētās personas u.c.) braukšanai sabiedriskajā transportā vairs nebūs nepieciešamas.

Autotransporta direkcija aicina pasažierus neatlikt eID kartes saņemšanu vai iepriekš minētās funkcionalitātes aktivizēšanu uz pēdējo brīdi, bet veikt iepriekš minētās darbības savlaicīgi!

 

Biežāk uzdotie jautājumi:

 1. Kas šīm personām būs jāuzrāda, kad tiks uzsākta braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēma (turpmāk – BMA sistēma)?
 • Pasažierim, iegādājoties biļeti, savas tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem būs jāapliecina, elektroniski validējoties ar eID karti.
 1. Kā persona, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, varēs braukt sabiedriskajā transportā?
 • Personai ar I invaliditātes grupu vai personai līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot viņa eID karti, pavadonim tiks izsniegta “0” biļete pie autobusa vadītāja autobusā vai konduktora kasiera vilcienā.
 1. Vai bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā pilsētas nozīmes maršrutos, piemēram, Rīgā vai Ventspilī?
 • Nē, nevar. Valsts noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi attiecas tikai uz reģionālās nozīmes maršrutiem (t.i., reģionālajos autobusos, t.sk. komercmaršrutos, un vilcienos).
 1. Vai politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā pilsētas nozīmes maršrutos, piemēram, Rīgā vai Ventspilī?
 • Nē, nevar. Valsts noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi attiecas tikai uz reģionālās nozīmes maršrutiem (t.i., reģionālajos autobusos, t.sk. komercmaršrutos, un vilcienos).
 1. Vai personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras izmanto valstī īstenotās Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros piešķirto apliecību var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā pilsētas nozīmes maršrutos, piemēram, Rīgā vai Ventspilī?
 • Nē, nevar. Valsts noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi attiecas tikai uz reģionālās nozīmes maršrutiem (t.i., reģionālajos autobusos, t.sk. komercmaršrutos, un vilcienos).
 1. Kas ir speciālā funkcionalitāte (lietotne)?
 • Speciālā funkcionalitāte (lietotne) ir autorizētās identifikācijas funkcionalitāte (AIF) jeb tāds tehnoloģisks risinājums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta iespēja autorizētam terminālim nolasīt eID kartes turētāja (personas) identifikatoru.
 1. Kādēļ nepieciešams uzstādīt eID kartē speciālo funkcionalitāti (lietotni)?
 • Speciālā funkcionalitāte eID kartē nepieciešama, lai izmantotu valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus.

 


Ieteikt šo rakstu