Piesardzības pasākumi vīrusa Covid-19 izplatības mazināšanai autoostās un dzelzceļa stacijās

Lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību valstī, autoostās un dzelzceļa stacijās vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk par 15 kvadrātmetriem no publiski pieejamās telpu platības. Vietā, kur telpu platība ir mazāka par 15 kvadrātmetriem, var atrasties tikai viens apmeklētājs. Tāpat apmeklētājiem autoosta un dzelzceļa stacija ir jāapmeklē pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība vai kurām ir objektīvas grūtības saņemt pakalpojumu vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Bērnus līdz 12 gadu vecumam var pavadīt pilngadīga persona.

Autoostās un dzelzceļa stacijās pie ieejas labi redzamā vietā jāizvieto informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā.

Autotransporta direkcija atgādina, ka autoostas un dzelzceļa stacijas var apmeklēt, lietojot mutes un deguna aizsegu. Apmeklētājiem, kuri prasību neievēro, ienākt telpās ir aizliegts. Tāpat tiek atgādināts, ka ārpus telpām autoostu un dzelzceļa staciju teritorijā iedzīvotājiem jāievēro divu metru distance.


Ieteikt šo rakstu