Par bērna ar invaliditāti pavadoņa vecumu

Saskaņā ar Invaliditātes likumu personām ar I vai II grupas invaliditāti, personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personai, kura pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, nodrošinot tiesības par valsts budžeta līdzekļiem bez maksas izmantot Latvijas Republikas teritorijā visu veidu sabiedrisko transportu, izņemot aviotransportu, taksometrus un pasažieru pārvadājumus pa iekšējiem ūdeņiem. Papildus Ministru kabineta noteikumiem Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” personas ar I vai II grupas invaliditāti, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kura pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutā.

Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu ne jaunāku par 13 gadiem klātbūtnes.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, secināms, ka sabiedriskajā transportā pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutos personas (bērna) līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pavadonim jābūt vismaz 13 gadus vecam.

Vienlaicīgi Autotransporta direkcija paskaidro, ka tās viedoklis līdz šim bija saistīts ar Civillikumā noteikto personas rīcībspēju un tiesībspēju un vērtēts kopsakarā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta 6.punktu, kā rezultātā pārvadātāji, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu, braukšanas maksas atvieglojumu pavadonim piemērojuši no 15 gadu vecuma.

Autotransporta direkcija lūdz turpmāk ievērot Labklājības ministrijas viedokli un braukšanas maksas atvieglojumu bērna ar invaliditāti pavadonim piešķirt no 13 gadu vecuma. Turklāt, lai pilnībā novērstu iespējamās šaubas, tiks ierosināti attiecīgi grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojumus reglamentējošajos normatīvajos aktos.


Ieteikt šo rakstu