Autotransporta direkcija aicina tirgus dalībniekus piedalīties Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas izstrādes procesā

Lai nodrošinātu, ka Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas izstrādes procesā tiek maksimāli ievērotas pasažieru pārvadātāju un biļešu tirgotāju vajadzības, Autotransporta direkcija organizēs vairākas tikšanās, kuru laikā iepazīstinās ar sistēmas veidošanas gaitu un uzklausīs tirgus dalībnieku priekšlikumus. Tādējādi aicinām ikvienu interesentu nominēt sava uzņēmuma pārstāvi, kurš piedalīsies šajās sanāksmēs, līdz 2021. gada 31. martam, nosūtot pārstāvja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru uz e-pasta adresi janis@agile.lv un info@atd.lv.

2020. gada 30. decembrī spēkā stājās grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, papildinot tos ar nosacījumiem par Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas izstrādi un uzturēšanu. Tādējādi, noslēdzoties iepirkumam par par šīs sistēmas izveidi, Autotransporta direkcija ir uzsākusi tās izstrādi. Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas mērķis ir nodrošināt nepieciešamo pamata funkcionalitāti vienotas biļešu noliktavas realizācijai Latvijā pasažieru pārvadājumu jomā, kur pārvadājumu pasūtītājs ir valsts. Vienlaikus sistēmu plānots veidot kā atvērtu risinājumu, lai nākotnē tai varētu pievienoties arī citi dalībnieki ar saviem pakalpojumiem, piemēram, kombinētās biļetes iegāde ar transporta biļeti un automašīnas stāvvietu (park&ride).

Sistēmas darbība aptvers vairākus pamatdarbības procesus biļešu tirdzniecības jomā:

  • biļešu plānošanas, ievadīšanas, koriģēšanas un informācijas apstiprināšanas biznesa procesus;
  • biļešu cenošanas procesu, tai skaitā valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu, vienoto biļešu cenošanu, abonementa biļešu cenošanu;
  • biļešu pārdošanas procesu, nodrošinot nepieciešamos datu apmaiņas risinājumus;
  • iegādāto biļešu atgriešanas procesu, nodrošinot nepieciešamos datu apmaiņas risinājumus;
  • biļešu validācijas procesu, tai skaitā abonementu biļešu “atprečošanu”;
  • iespēja nākotnē veikt datu publicēšanas procesus atvērto datu veidā;
  • atskaišu un pārskatu sagatavošanas, kontroles procesus;
  • atskaišu nodrošināšana sistēmas dalībniekus, lai tie varētu veikt norēķinus.

Ieteikt šo rakstu