Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO  izstrādāja Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai (turpmāk tekstā – Vadlīnijas). Vadlīnijas apkopo gan Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības pieejamas vides izveidei cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, gan dažādu valstu labo praksi un ekspertu izstrādātos ieteikumus pieejamas vides izveidei personām ar redzes, dzirdes, garīga rakstura un kustību traucējumiem.

Vadlīnijas var kalpot kā palīgmateriāls ES fondu atbalstīto projektu īstenotājiem, valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamības audita veicējiem, valsts un pašvaldību pakalpojumu sniedzējiem, Latvijas valsts simtgades pasākumu organizētājiem, arhitektiem, inženieriem, celtniekiem, būvdarbu vadītājiem, būvvalžu un pašvaldību darbiniekiem, ēku īpašniekiem, politikas veidotājiem un īstenotājiem, un ikvienam, kam interesē jautājumi, kas saistīti ar pieejamas apkārtējās vides izveidi. 

Vadlīnijās sniegto ieteikumu ievērošana veicinās tādu būvvides objektu izveidi, kas ir droši un ērti ikvienam, arī cilvēkiem ar pārvietošanās ierobežojumiem, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem veikt visas ikdienas dzīves aktivitātes un iekļauties sabiedrībā.


Ieteikt šo rakstu