Skaidrojums par bagāžas pārvadāšanu

Atsaucoties pasažieru pārvadātāju lūgumam, Autotransporta direkcija ir sagatavojusi skaidrojumu par bagāžas pārvadāšanu sabiedriskajā transportā. Vēršam uzmanību, ka aprakstītā informācija ir uzskatāma par Autotransporta direkcijas viedokli, jo likumos ietverto normu skaidrojumu ir tiesīgs sniegt tikai likumdevējs – Saeima, bet noteikumos ietverto skaidrojumu ir tiesīgs sniegt Ministru kabinets, tādēļ papildu jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie minēto institūciju pārstāvjiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība, sabiedriskajā transportlīdzeklī bez maksas drīkst pārvadāt kruķus, bērnu ratiņus, personu ar invaliditāti ratiņkrēslus, kā arī rokas bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama, kuras veids un iesaiņojums atļauj to bez grūtībām novietot tai paredzētajā vietā un kuras izmērs (garums, platums, augstums) nepārsniedz 40x40x20 cm, bet svars – 8 kg. Šādi piemēri varētu būt saliekamā makšķere vai ragaviņas. Likumdevējs nav noteicis papildu ierobežojumus saistībā ar minētajiem bagāžas pārvadāšanas atvieglojumiem, piemēram, to, ka bērnu ratiņus bez maksas drīkst pārvadāt tikai tad, ja tajos atrodas bērns, vai ka kruķus un ratiņkrēslu bez maksas pārvadā tikai tad, ja autobusā atrodas persona, kurai šie palīglīdzekļi ir nepieciešami. Līdz ar to bērnu ratiņi, kā arī citi MK noteikumos Nr.599 uzskaitītie priekšmeti sabiedriskajā transportlīdzeklī ir pārvadājami bez maksas neatkarīgi no tā, kurai konkrētajai personai šī bagāža pieder.

Bagāža, kuras izmērs pārsniedz 40x40x20 cm un 8 kg svaru, jāpārvadā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā. Maksimālo pieļaujamo attiecīgajā nodalījumā pārvadājamās bagāžas svaru nosaka pats pārvadātājs. Ja transportlīdzeklī nav bagāžas nodalījuma un ja bagāža netraucē citiem pasažieriem, to var pārvadāt arī autobusa salonā.

Papildus informējam, ka velosipēdus sabiedriskajā transportlīdzeklī pārvadā par maksu speciālos velosipēdu turētājos. Ja autobusā šādu turētāju nav, pārvadājamo velosipēdu skaitu un to atrašanās vietu transportlīdzeklī nosaka pārvadātājs.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.599 sabiedriskajā transportlīdzeklī ir atļauts pārvadāt suņus, kaķus, dekoratīvos mājputnus, mājputnu vai dekoratīvo dzīvnieku mazuļus, un tie ir pārvadājami, pamatojoties uz dzīvnieku aizsardzības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.322 Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi, pārvadāt suni sabiedriskajā transportlīdzeklī var tad, ja dzīvniekam ir uzlikts uzpurnis un to tur pavadā vai ja suni ievieto dzīvnieku pārvadāšanai piemērotā somā, konteinerā vai būrī. Savukārt citus mājdzīvniekus jāievieto piemērotās somās, konteineros vai būros. Personai, kas ved dzīvnieku, ir jārūpējas, lai tas brauciena laikā netraucē citiem pasažieriem. Par viena vai vairāku dzīvnieku, ja tie atrodas būrī, konteinerā vai somā, pārvadāšu pasažierim ir jāmaksā kā par vienu bagāžas vienību. Tādējādi, pārvadājot dzīvniekus (pat tad, ja tas ir ļoti neliela izmēra klēpja sunītis), pasažiera pienākums ir iegādāties bagāžas biļeti un ievērot to pārvadāšanas nosacījumus. Izņēmums attiecas uz suņiem, kas sniedz pavadoņa vai asistenta pakalpojumu, ja tiek izpildītas šādiem suņiem normatīvajos aktos par dzīvnieku aizsardzību noteiktās prasības. Līdz ar to šādi suņi sabiedriskajā transportlīdzeklī tiek pārvadāti bez maksas, bez uzpurņa, speciālas somas, konteinera vai būra.

Sabiedriskajā transportlīdzeklī bagāžu var pārvadāt arī bez pasažiera, ja pārvadātājs izvēlas nodrošināt šādu pakalpojumu. Tomēr vēlamies atgādināt, ka transportlīdzekļa vadītājam pirms šādas bagāžas pieņemšanas būtu jāpārliecinās, ka tā neapdraud pasažierus un pašu autobusa vadītāju. 


Ieteikt šo rakstu