Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti 2012.gadā

VSIA Autotransporta direkcija 2012.gada 12 mēnešos aprēķināja un Satiksmes ministrija pārskaitīja:

  • valsts budžeta dotācijas zaudējumu kompensēšanai   40 883 544 latus;
  • kompensācijas zaudējumu segšanai pārvadātājiem par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā, pārvadājot pasažierus ar 100% atlaidi, 11 251 815 latus.

 

Pārskaitītās dotācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 2012.gada 12 mēnešos (latos):

 

Uzņēmuma nosaukums

Lotes

Dotācijas zaudējumu kompensēšanai

Dotācijas par braukšanas maksas atvieglojumiem

AS "CATA"

ZA

997 587

484 893

SIA "Daugavpils autobusu parks"

DA

295 696

183 507

SIA "Dobeles autobusu parks"

D

105 544

79 248

SIA "Jēkabpils autobusu parks"

DA

305 244

146 696

SIA "Jelgavas autobusu parks"

D

588 826

129 071

AS "Liepājas autobusu parks"

DR

299 979

252 878

AS "Nordeka"

A;C2;DA;DR

2 441 010

954 492

SIA "Norma A"

A

1 140 238

290 313

SIA "Saldus autobusu parks"

DR

333 006

58 263

AS "Talsu autotransports"

ZR

421 374

151 291

SIA "VTU Valmiera"

ZA

632 222

296 214

PSIA "Ventspils reiss"

ZR

349 434

139 598

SIA "AIPS"

C1

0

0

SIA "Aizkraukles ATU"

C1

21 310

9 694

SIA "Pasažieru pārvadājumi Jūrmala - SV"

C1

103 886

0

SIA "B-Bus"

C1

37 116

6 311

SIA "Norma A"

C1

39 304

21 856

AS "Nordeka"

C1

35 386

8 504

SIA "Ogres autobuss"

C1

0

0

AS "Talsu autotransports"

C1

0

0

AS "Rīgas Taksometru parks"

C1

16 859

13 454

SIA "Tukuma auto"

C1

91 760

29 396

SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis"

 

205 938

3 600

AS "Pasažieru vilciens"

 

19 981 932

2 334 659

Kopā

 

28 443 651

5 593 938

 

 

Pārskaitītās dotācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 2012.gada 12 mēnešos (latos):

 

Plānošanas reģions

Dotācijas zaudējumu kompensēšanai

Dotācijas par braukšanas maksas atvieglojumiem

Kurzemes plānošanas reģions

1 648 154

228 731

Latgales plānošanas reģions

2 458 252

321 653

Rīgas plānošanas reģions

2 852 758

582 238

Vidzemes plānošanas reģions

1 994 973

316 091

Zemgales plānošanas reģions

1 516 696

240 849

Kopā reģioni

10 470 833

1 689 562

 

 

Pārskaitītās dotācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilsētas nozīmes maršrutos 2012.gada 12 mēnešos (latos):

 

Republikas pilsētas dome

Dotācija*

Dotācijas par invalīdu pārvadāšanu

Daugavpils pilsētas dome

85 702

258 528

Jelgavas pilsētas pašvaldība

150 669

197 784

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

5 990

49 651

Jūrmalas pilsētas dome

0

75 460

Liepājas pilsētas dome

0

292 881

Rīgas pilsētas dome

1 546 003

2 834 003

Rēzeknes pilsētas dome

95 301

81 882

Valmieras pilsētas pašvaldība

49 656

54 955

Ventspils pilsētas dome

35 739

123 171

Kopā pilsētas

1 969 060

3 968 315

* Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 7.pantā noteikto gadījumu, kompensē radušos zaudējumus par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, ja šī maršruta daļa ir vairāk nekā 20% no kopējā maršruta garuma.

 

Pēc pārvadātāju reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, plānošanas reģionu un republikas pilsētu pašvaldību iesniegtajiem 2012.gada 12 mēnešu pārskatiem secināms, ka kopējie pārvadātāju zaudējumi 2012.gada 12 mēnešos pārsniedz piešķirto valsts budžeta dotāciju. Piešķirtais valsts budžeta finansējums sedz tikai 87 % no prognozētajiem zaudējumiem (tajā skaitā peļņa). Kopējais finansējums sabiedriskajam transportam 2012.gadā ir pieaudzis par 5%, salīdzinot ar 2011.gadu. Pēc 2012.gada 12 mēnešu finanšu rezultātiem prognozēts, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar autobusiem reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā zaudējumi par 2012.gadu tiks segti pilnā apmērā, atsevišķiem pārvadātājiem prognozējot dotāciju pārmaksu. Plānošanas reģioniem 2012.gada 12 mēnešos prognozēti nesegtie zaudējumi 335 tūkst. latu apmērā un republikas pilsētu pašvaldībām zaudējumu segšanai maršrutos, kuros vairāk nekā 20% no kopējā maršruta garuma iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, 2012.gada 12 mēnešos prognozēti nesegtie zaudējumi 25 tūkst. latu apmērā.

 

Indikatīvie rādītāji 2012.gada 12 mēnešos:

 

Pārvadājumu veids

Ieņēmumi (latos)

Izdevumi (latos)

Aprēķinātā dotācija kopā ar valsts garantēto peļņu 3.612% (latos)*

Nobraukums

Pārvadātie pasažieru skaits (t.sk. bez maksas)

Pasažierkilometri (t.sk. bez maksas)

Pārvadājumi republikas pilsētas nozīmes maršrutos

39 719 656

109 507 487

2 095 709

58 864 493

184 277 926

x

Pārvadājumi reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos

11 381 604

23 485 434

12 515 265

36 344 194

23 316 485

381 623 799

Pārvadājumi ar autobusiem reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos

18 590 517

29 460 829

11 360 556

42 084 423

13 078 493

823 219 489

Pārvadājumi pa dzelzceļu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos

15 206 884

44 351 778

29 686 396

5 616 433

19 428 863

636 655 313

Pavisam kopā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā

84 898 662

206 805 528

55 657 926

142 909 543

240 101 767

1 841 498 600

* Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 7.pantā noteikto gadījumu, kompensē radušos zaudējumus par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, ja šī maršruta daļa ir vairāk nekā 20% no kopējā maršruta garuma.

 

Zaudējumi reģionālajos starppilsētu nozīmes autobusu maršrutos un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 2012.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2011.gada 12 mēnešiem, ir samazinājušies par vidēji 6 % (reģionālajos starppilsētu autobusu maršrutos 9%, reģionālajos vietējās nozīmes autobusu maršrutos 3,28%), kas ir skaidrojams ar izmaksu samazinājumu par vidēji 2% maršrutu tīkla optimizācijas rezultātā.

 

2012.gada 12 mēnešu un 2011.gada 12 mēnešu rādītāju salīdzinājums (izmaiņas procentos)*:

 

Pārvadājumu veids

Kopējie ieņēmumi

Izdevumi

Zaudējumi

Nobraukums

Pasažieri par maksu

Biļešu ieņēmumi

Pārvadājumi republikas pilsētas nozīmes maršrutos

-0.18%

5.76%

9.67%

-5.97%

4.71%

-2.40%

Pārvadājumi reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos

-0.62%

-2.01%

-3.28%

0.83%

-3.35%

-1.69%

Pārvadājumi ar autobusiem reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos

1.33%

-2.74%

-9.00%

-4.30%

-4.69%

3.98%

Pārvadājumi pa dzelzceļu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos

1.86%

18.26%

29.11%

-1.97%

-4.02%

1.61%

Kopā

0.43%

5.89%

10.15%

-3.67%

1.19%

-0.26%

Kopā reģionālie starppilsētu nozīmes pārvadājumi

1.57%

8.88%

15.92%

-4.03%

-4.28%

2.92%

* Reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos lotē Centrs 1 ieņēmumu un izmaksu salīdzinājumā ir ņemtas vērā kompensējamās izmaksas, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

 

 

Izmaksu sadalījums un tendences reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes pārvadājumos (milj. latu)*:

 

* Reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos lotē Centrs 1 izmaksu sadalījuma salīdzinājumā ir ņemtas vērā faktiskās izmaksas.

 

 

Reģionālajos starppilsētu nozīmes autobusu maršrutos un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos būtiskākais izmaksu pieaugums 2012.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2011.gada 12 mēnešiem, ir vērojams materiālu izmaksās par 7 % un degvielas izmaksās par 3 % (reģionālajos starppilsētu nozīmes autobusu maršrutos materiālu izmaksas pieaugušas par 3,57%, degvielas izmaksas par 2,87%; reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos materiālu izmaksas pieaugušas par 10,57%, degvielas izmaksas par 3,33%). Reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 2012.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2011.gada 12 mēnešiem ievērojami pieaugušas remonta izmaksas par 7,81%.

 

Salīdzinot 2012.gada 12 mēnešu datus ar 2011.gada 12 mēnešiem, reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes autobusu maršrutos par maksu pārvadāto pasažieru skaits ir samazinājies vidēji par 4 % (reģionālajos vietējā nozīmes maršrutos 3,35%, reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 4,69

 

Par maksu pārvadāto pasažieru skaits 2011.gada 12 mēnešos un 2012.gada 12 mēnešos (milj.): 

 

 

 

Par maksu pārvadāto pasažieru skaita samazinājums reģionālajos starppilsētu nozīmes autobusu maršrutos un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos ir skaidrojams ar iedzīvotāju skaita samazinājumu un iedzīvotāju pārvietošanos ar autobusiem, galvenokārt, ap republikas pilsētām. Pasažieru skaita samazinājums reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos ir skaidrojams arī ar tarifa (braukšanas maksas) izmaiņām reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos no 2012.gada 1.aprīļa.

 

 

Biļešu ieņēmumi 2011.gada 12 mēnešos un 2012.gada 12 mēnešos (milj. latu): 

 

 

Tarifa reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos izmaiņu rezultātā biļešu ieņēmumi 2012.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2011.gada 12 mēnešiem, reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos ir palielinājušies par 3,98 %, bet reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos biļešu ieņēmumi ir samazinājušies par 1,69 %. 

 

 

Informācija par 2012.gada 12 mēnešos pārvadātājām pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot sabiedrisko transportu bez maksas:

 

 
 

Pasažieru kategorija

Pasažieru skaits

Zaudējumi (latos)

Invalīdi

14 070 653

8 818 134

Politiski represētās personas

536 048

680 933

Bērni bāreņi

770 208

771 428

Pirmsskolas vecuma bērni

1 446 293

1 365 284

KOPĀ:

16 823 202

11 635 779

 

 

Salīdzinot 2012.gada 12 mēnešu datus ar 2011.gada 12 mēnešu rezultātiem, ir secināms, ka starppilsētu un vietējās nozīmes pārvadājumos pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem skaits ir samazinājies par 2,3%, bet nesaņemtie ieņēmumi pieauguši par 2,9%. Nesaņemto ieņēmumu pieaugums ir skaidrojams ar vidējā pārvadājuma attāluma palielināšanos 2012.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2011.gada 12 mēnešiem, par 3% vienam pasažierim ar braukšanas maksas atvieglojumiem. Pilsētu nozīmes pārvadājumos pārvadāto invalīdu skaits 2012.gada 12 mēnešos ir pieaudzis par 9,74% un attiecīgi par 10,31% ir pieaudzis nesaņemto ieņēmumu apjoms.

 

 

2012.gadā pārvadāto pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem īpatsvars:

 

 

 

 


Ieteikt šo rakstu