Paziņojums par informatīvās sanāksmes rīkošanu

2019. gada 15. maijā plkst.10.00 Autotransporta direkcijā, Vaļņu ielā 30, otrā stāva sanāksmju zālē notiks ieinteresēto piegādātāju informatīvā sanāksme par Autotransporta direkcijas plānoto iepirkumu “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”. 
Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par:
  1. pretendentiem izvirzāmām prasībām;
  2. piedāvājumu atlases kritērijiem;
  3. tehniskā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem;
  4. prasībām attiecībā uz finanšu piedāvājuma sagatavošanu;
  5. iepirkuma līguma galvenajiem nosacījumiem u.c. ar iepirkumu saistītiem jautājumiem.
Lai varētu nodrošināt sanāksmes dalībnieku iekļūšanu Autotransporta direkcijā un sagatavot nepieciešamo informatīvo materiālu skaitu, lūgums vismaz trīs darba dienas iepriekš pieteikt dalībniekus (ne vairāk kā divi no viena uzņēmuma), norādot vārdu, uzvārdu un pārstāvamo uzņēmumu, informāciju nosūtot uz e-pasta adresi: Kristine.Lagzdina@atd.lv
 Informējam, ka sanāksme tiks protokolēta. Ar protokolu būs iespējams iepazīties Autotransporta direkcijas mājaslapā www.atd.lv sadaļā “Iepirkumi”.

Ieteikt šo rakstu