Par pirmsskolas vecuma bērnu un bērnu līdz 15 gadu vecumam pārvadāšanu

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.371 Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni līdz septiņu gadu vecumam (veselības stāvokļa vai psiholoģiskās sagatavotības dēļ pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Tas nozīmē, ka pirmsskolas vecuma bērnam var apritēt seši, septiņi un pat astoņi gadi).

Ministru kabineta noteikumi Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība paredz, ka pirmsskolas vecuma bērns sabiedriskajā transportlīdzeklī nedrīkst braukt patstāvīgi. Gadījumos, ja kontrolierim rodas šaubas par bērna vecumu, kurš sabiedriskajā transportlīdzeklī izmanto biļeti ar braukšanas maksas atvieglojumu, kontrolierim ir tiesības pieprasīt, lai bērns vai pasažieris, kurš brauc kopā ar bērnu, uzrāda attiecīgā bērna vecumu apliecinošu dokumentu, piemēram, dzimšanas apliecību. Tāpat arī biļešu kasēs, pārdodot biļetes pirmsskolas vecuma bērnam, biļešu pārdevējam ir tiesības lūgt pasažierim uzrādīt dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot brauk­šanas maksas atvieglojumus. Turklāt saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecuma bez pieaugušo vai personu, kuras nav jaunākas par 13 gadiem, klātbūtnes.

Ja pirmsskolas vecuma bērnam pienākošos atvieglojumus izmanto persona, kurai šie atvieglojumi nepienākas, visu atbildību uzņemas bērna pavadonis. Ja tiek konstatēts, ka bērns ir vecāks, nekā normatīvajos aktos norādītās personu kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, tad pasažieris, kurš brauc kopā ar bērnu, samaksā biļetes ar braukšanas maksas atvieglojumu un pilnas biļetes cenas starpību.

Kontrolierim ir tiesības nākamajā pieturvietā vai kontroles vietā izsēdināt pasažieri, kurš izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus bez samaksas vai braukšanai derīgas biļetes un atsakās maksāt līgumsodu. Bērnu vecumā līdz 15 gadiem kontrolieris drīkst izsēdināt no sabiedriskā transporta tikai tad, ja viņš tiek nogādāts tuvākajā policijas iecirknī.

Atgādinām, ka gadījumos, ja sabiedriskajā transportā brauc pirmsskolas vecuma bērns bez pavadoņa, autobusa vadītājam ir jāvēršas Valsts policijā. Tāpat situācijās, kad bērns vecumā līdz 15 gadiem ir apmaldījies, ir iekāpis nepareizā maršruta autobusā un vēršas pēc palīdzības, pārvadātājam ir jāsazinās ar Valsts policiju.


Ieteikt šo rakstu