Normatīvo aktu regulējums skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai

Pēdējo nedēļu laikā Autotransporta direkcija ir saņēmusi vairākus jautājumus no pašvaldību pārstāvjiem saistībā ar normatīvo aktu regulējumu skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.

Vēlamies uzsvērt, ka pašvaldībām, nodrošinot skolēnu pārvadājumus savā administratīvajā teritorijā, jāpievērš uzmanība tam, vai skolēnu pārvadājumi tiek organizēti pašas pašvaldības spēkiem, izmantojot savu transportlīdzekli, vai pārvadājums tiek veikts, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida līgumu starp pakalpojuma pasūtītāju un pārvadātāju.

Ja skolēni tiek pārvadāti ar pašvaldības īpašumā esošiem autobusiem, tie ir pasažieru pašpārvadājumi, un saskaņā ar Autopārvadājumu likumu pašpārvadājumi ir nekomerciāls pārvadājumu veids, kas tiek veikts bez maksas ar pašvaldības īpašumā esošu vai iznomātu transportlīdzekli, kuru vada pats pašpārvadājumu veicējs vai viņa darbinieks.

Ja pašvaldības nodrošinātie skolēnu pārvadājumu atbilst iepriekš minētajām pašpārvadājumu pazīmēm, uz šiem pārvadājumiem attiecas Ministru kabineta noteikumiem Nr.327 Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi un Nr.571 Ceļu satiksmes noteikumi.

Savukārt, ja pašvaldība skolēnu nogādāšanu skolā nodrošina, slēdzot līgumu ar pārvadātāja uzņēmumu par pārvadājumu veikšanu, tas tiek klasificēts kā speciāls regulārs pārvadājums. Speciālos regulāros pārvadājumos tiek pārvadāti noteiktas kategorijas pasažieri, tostarp arī skolēni.  Kārtību, kādā veicami iekšzemes speciālie regulārie pārvadājumi un kādā veicama samaksa par attiecīgajiem pakalpojumiem regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.364 Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un speciālie regulārie pārvadājumi.

Atkārtoti atgādinām ja pašvaldības nodrošinātie skolēnu pārvadājumi atbilst pašpārvadājumu pazīmēm, uz tiem nav jāattiecina Ministru kabineta noteikumi Nr.364 Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un speciālie regulārie pārvadājumi.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

 

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: + 371 67686485

Ieteikt šo rakstu