Latvijas - Uzbekistānas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1996. gada 23. maijā parakstīto Latvijas - Uzbekistānas starpvaldību nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi, 2022. gada 18. augustā Rīgā notika kārtējā Latvijas - Uzbekistānas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem.

Sanāksmes sākumā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm un apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2021. gadā, kā arī par 2022. gada 7 mēnešiem un atzīmēja, ka pirms sanāksme sarakstes ceļā ir panākta vienošanās par apmaiņu ar papildu atļaujām 2022. gadam. Puses vienojās, pēc vienas vai otras puses lūguma, atkārtoti izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Delegācijas vienojās noteikt kravu pārvadājumu atļauju sākotnējo kvotu 2023. gadam etapos un sākotnēji apmainīties šādu atļauju skaitu:

  • 3000 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 1000 atļaujas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm (universālās).

Delegācijas apstiprināja, ka visas aktuālā gada atļaujas ir derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim.

Uzbekistānas puse norādīja, ka saskaņā ar Uzbekistānas likumdošanu pārvadājuma veids tiek fiksēts iebraucot Uzbekistānas teritorijā, savukārt, mainot pārvadājuma veidu atpakaļceļam, pārvadātājam ir jābūt citai atļaujai.

Uzbekistānas puse izteica priekšlikumu apspriest jautājumu par atļauju sistēmas atcelšanu divpusējiem un tranzīta kravu autopārvadājumiem. Latvijas delegācija uzsvēra, ka atļauju sistēmas atcelšanas principa pamatā ir vienlīdzīgu apstākļu nodrošināšana abu valstu pārvadātājiem. Puses apstiprināja, ka šim solim ir nepieciešami grozījumi Līgumā un abas puses vienojās veikt rūpīgu analīzi un iekļaut to nākamās Kopējās komisijas darba kārtībā. Latvijas puse atzīmēja, ka nodevas likme par iebraukšanu un tranzītu cauri Uzbekistānas teritorijai Eiropas Savienībā reģistrētiem kravas transportlīdzekļiem ir 150 ASV dolāri, lai gan Latvijā nodevas likme par autoceļu lietošanu ir tikai 12 eiro dienā, neatkarīgi no transportlīdzekļa reģistrācijas valsts un iebraukšanas reižu sakaita valsts teritorijā.

Nobeigumā delegācijas vienojās nākamo Kopējās komisijas sanāksmi organizēt Uzbekistānā. Precīzs tās norises laiks tiks saskaņots atsevišķi.

Papildu informācija pieejama Latvijas – Uzbekistānas Kopējās komisijas protokolā.