Veicot starptautiskos autopārvadājumus ar nomātu transportlīdzekli vai puspiekabi Ungārijā

Valsts SIA Autotransporta direkcija informē, ka saskaņā ar Ungārijas Transporta ministrijas rīkojuma 261/2011  34. panta 5. punktu, veicot starptautiskos autopārvadājumus ar nomātu transportlīdzekli vai puspiekabi (piekabi), transportlīdzekļa vadītājam ir jābūt līdzi un nepieciešamības gadījumā ir jāuzrāda nomas līgumu vai tā apliecinātu kopiju. Nomas līgumā ir jābūt līgumslēdzējpušu nosaukumiem, transportlīdzekļa vai puspiekabes (piekabes) valsts reģistrācijas numuram,  termiņam uz kādu iznomātājs nodod transportlīdzekli vai puspiekabi (piekabi) nomniekam un abu pušu parakstiem. Šis rīkojums ir attiecināms uz starptautiskiem pārvadājumiem, kurus veic ārvalstu pārvadātājs Ungārijā vai tranzītā cauri tās teritorijai.