Vācija, izmaiņas atļautajos pārvadājumos uz/no Krieviju

Informējam, ka saskaņā ar Latvijas puses izteikto priekšlikumu Latvijas - Vācijas Kopējās komisijas sēdē 2005.gada 4.- 5.aprīlī, no 2006.gada 1.janvāra tiek ieviests jauns atļauju režīms trešo valstu pārvadājumiem no Vācijas teritorijas vai uz to, nešķērsojot Latvijas valsts teritoriju, kas līdz šim nebija iespējams. Izmantojot jauno atļauju režīmu, trešo valstu pārvadājumus var veikt, iekraujot kravu visā Vācijas teritorijā.

Gadījumā, ja pārvadājuma maršruts šķērso Latvijas teritoriju, Latvijas pārvadātāji, pārvadājumu var veikt no visas Vācijas teritorijas uz Ziemeļkrievijas reģionu, ieskaitot Maskavas reģionu, un otrādi, izmantojot Eiropas Kopienas atļaujas kopiju. Veicot šādus pārvadājumus, nepieciešama Krievijas trešo valstu atļauja.