Tīrās vides zonas

Vairākās Eiropas valstīs ir noteiktas tīrās vides zonas, kuras attiecas uz visiem kravas transportlīdzekļiem un pasažieru transportlīdzekļiem, ieskaitot vieglās automašīnas un motociklus. Ar detalizētu informāciju var iepazīties, apmeklējot interneta vietni: http://urbanaccessregulations.eu/