Starptautiskie regulārie pasažieru pārvadājumi Šveicē

Informējam, ka Šveices – Latvijas Kopējās komisijas sanāksmes laikā Šveices delegācija informēja, ka saskaņā ar ES un Šveices vienošanos par personu brīvu pārvietošanos autobusu vadītājiem, kas piedalās starptautiskajos regulārajos pasažieru pārvadājumos, ir nepieciešams reģistrēties sistēmā un jāaizpilda paziņošanas procedūra īstermiņa darbam Šveicē. Paziņojums ir jāiesniedz 8 dienas pirms pārvadājuma uzsākšanas. Kalendārā gada ietvaros ir atļauts strādāt 90 dienas, savukārt, ja nepieciešams strādāt ilgāk, tad jāizņem darba atļauja Šveicē.

Papildu informācija ir pieejama Šveices – Latvijas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.