Somijā stājas spēkā prasība par transportlīdzekļu, virs 3.5t, aprīkošanu ar ziemas riepām

No 2017. gada 2. janvāra, Somijā stājas spēkā normatīvais akts par transportlīdzekļu, kuru pilna pieļaujamā masa pārsniedz 3.5 tonnas, aprīkošanu ar ziemas riepām.

Normatīvais akts nosaka, ka decembra, janvāra un februāra mēnešos transportlīdzekļa velkošā(-s) ass(-is) jāaprīko ar ziemas riepām, kurām noteikts minimālais protektora dziļums - 5mm. Ziemas riepas, ar marķējumu M+S, atbilst Somijā noteiktajām prasībām.

Nevelkošo asu, stūrējošo asu, piekabju un puspiekabju riepu protektora dziļumam jābūt vismaz 3mm.

Velkošajām asīm, kuras aprīkotas ar stūrēšanas mehānismu, jāuzstāda riepas ar protektora dziļumu vismaz 3mm.

Izņēmumi:

Pieļaujami izņēmumi iekšzemes neregulāriem braucieniem, ja brauciena attālums nepārsniedz 20km.