Pievienotās vērtības nodoklis, veicot starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus Horvātijas Republikas teritorijā

Saskaņā ar informāciju Horvātijas Republikas Finanšu ministrijas mājas lapā (http://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/ForeignPassengerCarriers.aspx) nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti Horvātijas Republikā, veicot starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus Horvātijas teritorijā ir jāreģistrējas kā PVN maksātājiem Horvātijā, neatkarīgi no tā, vai tie ir no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm vai trešajām valstīm.

Kompetentā nodokļu institūcija Horvātijas Republikā ir:

Tax Administration
Zagreb Regional Office
Department for Foreign Taxable Persons
Avenija Dubrovnik 32,
10000 Zagreb

 

Reģistrāciju var veikt vienā no sekojošiem veidiem:

a)     personiski;

b)    pilnvarojot juridisku pārstāvi;

c)     izmantojot elektronisko pastu (e-mail) (tikai ar nodokli apliekamām personām no citām ES dalībvalstīm).

Gadījumā, ja tiek izvēlēts elektroniskais veids, tad nepieciešamie dokumenti ir jāaizpilda, jāizdrukā, jāparaksta, jāuzliek zīmogi un skanētā veidā jānosūta uz e-pasta adresi odjel.stranci@porezna-uprava.hr. Šajā gadījumā jāiesniedz tikai 1. un 2. no zemāk minētajiem reģistrācijas dokuments, bet 3. un 4. nav nepieciešams. Uzziņas par reģistrēto personu, PVN atmaksas pieteikumus var nosūtīt uz iepriekš minēto e-pasta adresi.

Reģistrācijai aizpildāmo dokumentu veidlapas ir horvātu, angļu un vācu valodā (obligāti aizpildāmie lauki ir iekrāsoti dzeltenā krāsā):

1.P-PDV veidlapa (iesniegumus PVN reģistrācijai) http://www.porezna-uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/P-PDV(EnglishBus).pdf

2.Paziņojums par akceptēšanu (jānorāda transportlīdzekļi, izmaiņas par transportlīdzekļu skaitu un numura zīmēm jāziņo kompetentajai institūcijai) http://www.porezna-uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/Statment.pdf

3.Pārstāvības pilnvara (ja pilnvarots nodokļu pārstāvis)

4.Nodokļu maksātājiem no trešajām valstīm un personān no citām dalībvalstīm, kas nevēlas reģistrēties elektroniski, kopā ar P-PDV veidlapu un pilnvaru (ja ir iecelts pārstāvis) jāiesniedz:

a) pieteikums personas identifikācijas numura noteikšanai http://www.porezna-uprava.hr/en/EN_obrasci/Documents/PINrequest.pdf.

b) izraksts no dokumenta par uzņēmuma pamatdatiem;

c) pase vai identifikācijas dokuments;

d) visu transportlīdzekļu saraksts, kas darbojas Horvātijas Republikas teritorijā (par katru transporta līdzekļa maiņu jāziņo kompetentajai institūcijai).

Ja nodokļu maksātājs pilnvaro pārstāvi, tad tas veic visas darbības PVN maksātāja reģistrācijai.

Pēc reģistrācijas nodokļu maksātājiem tiek piešķirts:

- Personiskās identifikācijas numurs (sertifikāts ar piešķirto PIN) un

- PVN ID numurs (lēmums par PVN ID numura piešķiršanu).

Minētie dokumentiem, to kopijām, jābūt transportlīdzeklī, kas pārvadā pasažierus Horvātijas Republikā. Jebkurā laika tiem jābūt pieejamiem uzraudzības dienestiem.

Gadījumā, ja ir viena nodokļu maksātāja persona vairākiem pārvadātājiem, tad katram pārvadātājam ir jābūt kopijai par pieteikumu OIB un lēmumam par PVN ID numura piešķiršanu.

Nodokļa maksātāji, kuriem ir piešķirts Horvātijā PVN ID numurs, tiek ievadīti PVN reģistrā. Sekojoši Horvātijas kompetentajā institūcijā līdz 20. datumam jāiesniedz ikmēneša PVN deklarācija (PDV formā) par iepriekšējā mēnesi veiktajiem pārvadājumiem, bet tikai attiecībā uz pārskata periodu, kurā veikti šādi pakalpojumi. Pienākums iesniegt gada PVN deklarāciju no 2015.gada 1.janvāra tika atcelts.

Ar nodokli apliekamā persona var iesniegt PVN deklarāciju:

a) pa pastu (uz adresi, kas norādīta sākotnēji);

b) pa elektronisko pastu (parakstīti, apzīmogoti un skenēti dokumenti tiek nosūtīti uz norādīto e-pasta adresi). Tādā veidā PVN iesniegšana ir pieejama tikai ārvalstu pārvadātājiem no citām ES dalībvalstīm.

PVN deklarācijas iesniedz horvātu, angļu vai vācu valodā http://www.porezna-uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/PDV(EnglisBus).pdf

PVN deklarācijā dzeltenā krāsā izceltās sadaļas ir jāaizpilda ārvalstu nodokļu maksātājam, kas veic tikai neregulāros starptautiskos pasažieru autopārvadājumus Horvātijas Republikā, kam nav citas aktivitātes.

c) ePorezna sistēmā  http://www.fina.hr/Default.aspx?art=9483&sec=1134

Detalizētāka PVN ar 25% likmi apreķināšana, PVN priekšnodokļa atmaksa un PVN pārmaksas atgūšana ar piemēriem ir izskaidrota Horvātijas Finanšu ministrijas norādījumu D, E un F sadaļās.

Horvātijas Finanšu ministrijas norādījumu:

http://www.porezna-uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/Instructions%20for%20taxable%20persons%20not%20established%20in%20the%20Republic%20of%20Croatia(27.3.2015.)%20.pdf