Par ziemas riepām un to aprīkošanu ar ķēdēm ziemas sezonā Slovēnijā

Valsts SIA Autotransporta direkcija informē, ka Slovēnijā šajā ziemas sezonā, no 2016. gada 15. novembra līdz 2017. gada 15. martam, transportlīdzekļu, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem, velkošās asis ir jāaprīko ar ziemas riepām, vai līdzvērtīgu aprīkojumu. Ir atļauts lietot ziemas riepas ar speciāliem MS, M+S, M&S, vai M-S marķējumiem uz tām.

Riepu ķēdēm ir sekojošas prasības:

Laika periodā, no 2016. gada 15. novembra līdz 2017. gada 15. martam, pieļaujama transporta sastāva aprīkošana ar vasaras vai ziemas riepām. Gadījumos, kad tiek lietotas vasaras riepas, transportlīdzekļa sastāvam jābūt aprīkotam ar riepu ķēdēm. Riepu ķēdes jāuzstāda uz, vismaz diviem, velkošās ass riteņiem. Gadījumos, kad transporta sastāvs aprīkots ar ziemas riepām, riepu protektora dziļumam ir jābūt vismaz 3mm. Uz ziemas riepām jābūt salasāmām M.S, M+S, vai M&S marķējumam.