Par ziemas riepām un to aprīkošanu ar ķēdēm ziemas sezonā Šveicē

Riepu ķēdes

Valsts SIA Autotransporta direkcija informē, ka Šveicē nav ar likumu noteikts, ka transportlīdzekļi un to sastāvi, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem, jāaprīko ar riepu ķēdēm. Riepu ķēžu lietošana ir obligāta uz atsevišķiem ceļu posmiem, kas apzīmēti ar informatīvo ceļa zīmi “Chaînes à neige obligatoires”.

Laika periods, kad jālieto riepu ķēdes netiek precizēts, jo Alpu reģioni var tikt pakļauti sniegputeņiem arī vasaras sezonā. Ar riepu ķēdēm jāaprīko vismaz divi velkošās ass riteņi. Ja uz velkošās ass ir četri riteņi, riepu ķēdes jāuzstāda uz ass ārējiem riteņiem.

Ziemas riepas

Transportlīdzekļiem, ar pilnu masu līdz 3.5t, radžotu riepu lietošana ir atļauta katru gadu no 1. novembra līdz 30. aprīlim (OETV Art.61/Art.62).

Soda sankcijas

Ja informatīvās ceļa zīmes “Chaînes à neige obligatoires” darbības zonā transportlīdzeklis netiek aprīkots ar riepu ķēdēm, tiek piespriests naudas sods CHF 100.