Par transportlīdzekļu obligāto dezinfekciju uz Baltkrievijas ārējām robežām

Informējam, ka saskaņā ar dekrētu Nr.154 "Par transportlīdzekļu obligāto dezinfekciju" (Указ № 154 «Об обязательной дезинфекции транспортных средств»). Dokuments pieņemts, lai samazinātu bīstamo infekciju patogēnu un baktēriju ievešanas risku valstī.

Iepriekš jau informējām, kas Baltkrievijā tika veikts eksperiments par transportlīdzekļu obligāto dezinfekciju. Saskaņā ar Baltkrievijas Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas rīkojumu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 1. martam Novaja Gutas valsts robežkontroles punktā autobusi, vieglās un kravas transportlīdzekļi tika pakļauti obligātajai dezinfekcijai – kopumā vairāk nekā 60 tūkstoši transportlīdzekļu. Pirms dezinfekcijas Baltkrievijas Valsts veterinārajā dienestā tika paņemti un pārbaudīti paraugi, no kuriem daži uzrādīja pozitīvu rezultātu Escherichia coli un Staphylococcus aureus klātbūtni.

Pamatojoties uz Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas pārvaldībā esošās starpresoru darba grupas jautājuma par obligātās transportlīdzekļu dezinfekcijas ieviešanas lietderīguma izskatīšanas rezultātiem, tika nolemts iegūto pieredzi attiecināt uz visiem kontrolpunktiem uz valsts ārējām robežām. BelGlobalGarant (ООО «БелГлобалГарант») ir noteikta kā atbildīgā organizācija, kas sniedz obligātās dezinfekcijas maksas pakalpojumus. Maksājums tiks veikts, iegādājoties “kontroles marku” (контрольная марка) robežšķērsošanas kontroles punktos.

Dezinficēšanai noteikts šāds cenrādis:

  1. kravas transportlīdzekļiem (kravas transportlīdzeklis + piekabe / puspiekabe) – BYN 25 (vai ~ 8,3 eiro);
  2. autobusiem – BYN 12 (vai ~ 4 eiro);
  3. vieglajiem transportlīdzekļiem – BYN 2 (vai ~ eiro 0,7).