Par Krievijas Federācijas likuma grozījumiem starptautisko autopārvadājumu kontroles jomā

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" vēlas vērst pārvadātāju uzmanību uz to, ka saskaņā ar Krievijas Federālā likuma 1998/07/24 № 127- FZ Par starptautisko autopārvadājumu īstenošanas un par atbildības valsts kontroli, kas iestājas šo noteikumu pārkāpuma gadījumā («О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения») grozījumiem 2014/11/24 № 362- FZ transportlīdzekļa vadītājam veicot starptautiskos pārvadājumus un šķērsojot Baltkrievijas vai Kazahstānas Muitas savienības ārējo robežu ir pienākums, atbilstoši pārvadājuma maršrutam Krievijas Federācijas robežai tuvākajā stacionārā vai mobilajā kontroles punktā, uzrādīt korekti un bez labojumiem aizpildītu Krievijas Federācijas autopārvadājuma atļauju un (vai) speciālu atļauju atzīmes izdarīšanai par transportlīdzekļa iebraukšanu vai izbraukšanu no Krievijas Federācijas teritorijas.

Sakarā ar Krievijas Federācijas starptautisko autopārvadājumu kontroles pilnveidošanu š.g. 24.februārī stāsies spēkā grozījumi Krievijas Federācijas administratīvo pārkāpumu kodeksā (11.29 pants), kas nosaka sodu apmērus par likuma normu neievērošanu.

Par turpmākajiem grozījumiem Krievijas Federācijas kontrolējošo institūciju prasībās informācija tiks sniegta papildus.

Pielikumā pieejams:

Krievijas Federācijas robežkontroles punktu saraksts, kas atrodas pie Krievijas Baltkrievijas un Krievijas Kazahstānas robežām.