Minimāla atalgojuma prasības Norvēģijā (papildināts 10.01.2023)

Norvēģijas darbaspēka tarifu komiteja (Tariffnemda) pieņēma kolektīvās vienošanās vispārīgos noteikumus, saskaņā ar kuriem no 2015.gada 1.jūlija autovadītājiem, kuri vada autobusus un kravas transportlīdzekļus ar pilnu masu virs 3,5 tonnām, ir jāsaņem minimālais atalgojums un dienas nauda. Dienas naudai ir jābūt ne mazākai kā likmei, ko ir aprēķinājušas Norvēģijas kompetentās iestādes un kura nav apliekama ar nodokli. Par katrām astoņām stundām autovadītājam pienākas 1/3 no šīs likmes. Šīs kolektīvās vienošanās noteikumu ievērošanu kontrolēs Norvēģijas darba inspekcija (Arbeidstilsynet).

Noteikumi attiecas uz autovadītājiem, kuri ir nodarbināti norvēģu vai ārzemju transporta uzņēmumos un veic iekšzemes autopārvadājums (kabotāža) vai starptautiskos autopārvadājums. Noteikumi neattiecas uz pašpārvadājumiem un uz mācekļiem, kuri apmeklē braukšanas apmācības, vai autovadītājiem, kuri saņem sociālos pabalstus.

Noteikumi paredz solidāru atbildību par minimālās algas, atvaļinājuma naudas un dienas naudas izmaksāšanas pārkāpumiem, kas nozīmē, ka transporta pakalpojuma pasūtītājam atsevišķos gadījumos būs solidāri jāatbild, ja transporta pakalpojumu sniedzējs pārkāpj kolektīvās vienošanās vispārīgos noteikumus.

Papildu informācija ir pieejama Latvijas Republikas Labklājības ministrijas skaidrojumā par darbinieka nosūtīšanu veikt darbu uz citu valsti.

Pielikumā informatīvi materiāli angļu valodā.