Minimālā atalgojuma prasības Nīderlandē (papildināts 10.01.2023)

Informējam, ka 2016. gada 18. jūnijā Nīderlandē stājas spēkā likums par darba ņēmēju norīkošanu darbā ES (WagwEU)”, kas paredz, ka visiem ārvalstu darba ņēmējiem, kuru oficiālā dzīvesvieta atrodas ārpus Nīderlandes, tostarp transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic pārvadājumus Nīderlandes teritorijā, jāsaņem Nīderlandes minimālais atalgojums.

No 2022. gada 2. februāra šie noteikumi attiecas uz transportlīdzekļiem kuri ir konstruēti, pielāgoti, paredzēti un tiek izmantoti kravu pārvadājumiem, ja transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot jebkuru piekabi vai puspiekabi, nepārsniedz 3,5 tonnas, bet no 2026. gada 1. jūlija - 2,5 tonnas un pasažieru pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kuri ir konstruēti, pielāgoti un paredzēti līdz astoņu personu pārvadāšanai, neieskaitot autovadītāju.

Likums tieši skar transporta nozari un ir attiecināms uz uzņēmumiem, kas nodarbojas ar transporta pakalpojumu (kabotāžas un divpusējo pārvadājumu) sniegšanu Nīderlandes teritorijā, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ir reģistrēts Nīderlandē, vai ārpus tās teritorijas.

No WagwEu likuma izriet:

1. Atbilstoši likuma 7. pantam, pārvadātājam nepieciešams atbildīgais pārstāvis Nīderlandē

Uzņēmumam, kas vēlas veikt kabotāžas un divpusējos pārvadājumus Nīderlandes teritorijā, nepieciešams atbildīgais pārstāvis, kura uzdevums ir sadarboties ar varas iestādēm. Atbildīgajam pārstāvim fiziski jāatrodas Nīderlandē.

2. Elektroniska tiešsaistes paziņošanas sistēma

Sākot ar 2020. gada 1. martu, Nīderlandē ievieš elektronisku paziņošanas sistēmu darba devējiem, kuru darbinieki, tai skaitā autovadītāji, tiek norīkoti īslaicīgam darbam Nīderlandē. Paziņojums jāaizpilda pirms darba uzsākšanas Nīderlandes teritorijā.

Paziņojumā jānorāda sekojoša informācija:

 • personas, kas iesniedz elektronisko iesniegumu dati;
 • juridiskās personas dati;
 • atbildīgā pārstāvja Nīderlandē dati;
 • pakalpojuma saņēmēja (klienta) dati;
 • informācija par nosūtāmo personu (autovadītāju) u.c.

Sīkāk skatīt šeit.

Nīderlandes Sociālo lietu un nodarbinātības ministrija izveidojusi informatīvu mājaslapu, kurā atrodama informācija par darbinieku norīkošanu darbam Nīderlandē, tai skaitā:

Kravu pārvadātājiem tiek piedāvāti sekojoši darbinieku norīkošanas paziņojumu veidi:

 • gada paziņojums – pārvadātājam tiek sniegta iespēja iesniegt gada paziņojumu, norādot pilnīgu autovadītāju un transportlīdzekļu sarakstu, kas tiks nosūtīti īslaicīga darba veikšanai Nīderlandes teritorijā. Gada paziņojums ir ērts tiem pārvadātājiem, kas bieži veic kravu pārvadājumus Nīderlandes teritorijā;
 • īslaicīgs paziņojums – par katru pārvadājumu, Nīderlandes teritorijā, tiek iesniegts atsevišķs paziņojums.

3. Veicot pārvadājumu transportlīdzeklī jāatrodas šādiem dokumentiem:

 • A1 sertifikāta oriģināls;
 • transportlīdzekļa vadītāja darba līgums;
 • darba un atpūtas laika uzskaite;
 • pieteikums par nosūtīšanu darbam Nīderlandē.

4. Pārvadātājam nav pienākums deklarēties elektroniskajā paziņošanas sistēmā:

 • veicot pasažieru pārvadājumus;
 • veicot tranzīta pārvadājumus (neveicot iekraušanu vai izkraušanu Nīderlandē);
 • ja pārvadātājs ir pašnodarbināta persona.

5. Atbildīgā pārstāvja, Nīderlandē, pienākums ir sadarbotos ar Nīderlandes kontrolējošām institūcijām

Pieprasījuma gadījumā jāuzrāda:

 • uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja iecelšanu Nīderlandes teritorijā;
 • autovadītāja A1 sertifikāta kopija;
 • autovadītāja darba līguma kopija (latviešu valodā);
 • autovadītāja algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);
 • bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par algas iemaksu autovadītājam;
 • veselības pārbaudes izziņa papīra formātā;
 • autovadītāja apliecība ar derīgu 95. kodu.
Papildu informācija: